Vägsamfällighet

Signerade/påtecknade originalhandlingar finns arkiverade hos styrelsen.
Protokoll, kallelser etc. för 2021:

Kallelse Årsmöte Väg 2021

Resultat 2020 Väg

Skrivelse styrelsearvoden

Granskningsberättelser verksamhetsåret 2020

Torpa skog Granskningsberättelse Vägsamfällighet 2020

Stadgar förslag för Torpa Skog Väg årsmötet 2021

Sammanfattning av föreslagna revideringar av stadgar 2021

Förvaltningsberättelse Väg 2020

Vägen- styrelsens förslag 2021

Leif Fagerlind skrivelse 2021-07-11

Motion Roland Svensson 2021-04-13 vinterväghållning inom Torpa

Motion Lisbet Engstrand 2021-03-25

Protokoll, kallelser etc. för 2020:

Protokoll Årsmöte Väg per capsulam 2020

Röstningsdokument per capsulam väg

Andreas Swills T 1_48 ang. Väg Torpa Skog

Bill Lundgren T 5_56 Styrelsen Torpa Skog – mail

Bill Lundgren T 5_56 Resultat o balans väg

Bill Lundgren T 5_56 Angående revision av Torpa Skogs Vägsamfällighetsförening 2020

Bill Lundgren T 5_56 Parkavverkningen

Hans T Lundquist Torpet_5_53

Leif Fagerlind Herrstugan 1_13 synpunkter, avser endast väg sid 1

Leif Fagerlind Herrstugan 1_13 synpunkter, avser endast väg sid 2

Lisbeth Engstrand T 5_38 synpunkter

Roland Svensson T 5_10 valberedningen namnförslag

Thomas Nordström T 5_34 synpunkter väg

Preliminärt protokoll Årsmöte Väg 2020

Följebrev årsmöte Tomt & Väg 2020

Kallelse per capsulam Årsmöte Väg 2020 gf

Angående beslut om stadgar punkt 15 på dagordningen

Valberedningens förslag till Väg o Tomt 2020

Motion Göran Westberg 2020-04-30

Kallelse Årsmöte Väg 2020_revb

Revisionsberättelse väg april 2020

Förvaltningsberättelse Väg 2019_revc

Väg resultat o balans 2020-04-27

Vägen- styrelsens förslag 2020_revb

Protokoll, kallelser etc. 2019:

2019-Årsmöte-väg-klart

Förvaltningsberättelse Väg 2018_revb

Vägen- styrelsens förslag 2019 (2)

Stadgar för Torpa Skog Vägsamfälloghet 2019 (1)

Resultat väg 2018 rev_b

Motion snöplogning 2019

Motion Lisbeth Engstrand

Kallelse Årsmöte Väg 2019 (1)

Protokoll, kallelser etc. 2018:

Årsmöte Torpa Skogs Vägsamfällighet 2018

Vägplan 5 år

Årsm 18 V Kallelse Årsmöte Väg 2018

Årsm 18 Vägen- styrelsens förslag 2018

Årsm 18 Revisionsberättelse väg för 2017

Årsm 18 resu o budg väg

Årsm 18 Motion Bill, femårsplan för vägunderhåll 2018

Årsm 18 Förvaltningsberättelse Väg 2017_jo

Protokoll från 2016:
2016 Rev.berättelse vägen

2016 Vägen- styrelsens förslag 2

Kallelse Årsmöte Väg 2016

Väg årsmöte 16

Årsmöte 2016 Förvaltningsberättelse Väg 2015

Protokoll, kallelser etc. 2017:

2017 signerade årsmötes protokoll Väg

Motion angående femårsplan för vägunderhåll av Bill Lundgren

Vägen- styrelsens förslag 2017

Resultat väg 16

Motion till ordinarie årsmöte 2017 i Torpa Skogs Vägsamfällighet

Kallelse Årsmöte Väg 2017

Förvaltningsberättelse Väg 2016

Budget väg 17