Vägsamfällighet

Signerade/påtecknade originalhandlingar finns arkiverade hos styrelsen.
Protokoll, kallelser etc. för 2024:

Kallelse årsstämma Torpa Skogs Vägsamfällighet 2024

Torpa Skogs Vägsamfällighet Verksamhetsberättelse 2023
Resultaträkning Torpa Skogs Vägsamfällighet 2023
Balansräkning Torpa Skogs Vägsamfällighet 2023
Revisionsrapport väg 2023
Budgetförslag och 5-årsplan Torpa Skogs Vägsamfällighet 2023
Torpa Skogs Vägsamfällighet Styrelsens förslag 2024
Motion Magdalena Gidlund gällande vägräcke på Torpavägen

 

Protokoll, kallelser etc. för 2023:

Protokoll Ordinarie Årsstämma Torpa Skogs Vägsamfällighet 2023-05-13
Protokoll Extra Årsstämma Torpa Skogs Vägsamfällighet 2023-04-23

Kallelse Årsmöte Torpa Skogs Vägsamfällighet 2022
Torpa Skogs Vägsamfällighet Verksamhetsberättelse 2022
Resultat & Balans Torpa Skogs Vägsamfällighet 2022
Budgetförslag Torpa Skogs Vägsamfällighet ink. 5-års plan
Styrelsens Förslag till Nya Stadgar Torpa Skogs Vägsamfällighet
Reviderade Stadgar Torpa Skogs Vägsamfällighet
Plan Upprustning Vägar
Revisionsberättelse Torpa Skogs Vägsamfällighet
Styrelsens Förslag Gällande Arvoden Torpa Skogs Vägsamfällighet
Torpa Skogs Vägsamfällighet Styrelsens Förslag 2023
Motion Josdal gällande vändplan Torpaängsvägen

Protokoll, kallelser etc. för 2022:

Protokoll Ordinarie Årsstämma Torps Skogs Vägsamfällighet 2022-05-14

Kallelse Årsmöte Torpa Skogs Vägsamfällighet 2022
Torpa Skogs Vägsamfällighet Verksamhetsberättelse 2021
Resultat & Balans Torpa Skogs Vägsamfällighet 2021
Revisionsberättelse Torpa Skogs Vägsamfällighet 2021
Förslag till reviderade Stadgar Torpa Skogs Vägsamfällighet
Sammanfattning reviderade Stadgar Torpa Skogs Vägsamfällighet
Torpa Skogs Vägsamfällighet Stadgar anno 1971
Torpa Skogs Vägsamfällighet Styrelsens förslag 2022
Torpa Skogs Vägsamfällighet Styrelsens förslag till Arvoden 2022-2023
Motion Backstigen samt Styrelsens svar
Verksamhetsplan Torpa Skogs Vägsamfällighet 2022-2025
Översiktskarta Upprustning Väg 2022
Översiktskarta Upprustning Väg 2023
Översiktskarta Upprustning Väg 2024

Protokoll Extrastämma Torpa Skogs Vägsamfällighet 2022-02-12

Protokoll, kallelser etc. för 2021:

Protokoll Årsmöte Torpa Väg 2021

Kallelse Årsmöte Väg 2021

Resultat 2020 Väg

Göran Westberg skrivelse 2021-07-26

Leif Fagerlind skrivelse 2021-07-21

Skrivelse styrelsearvoden

Granskningsberättelser verksamhetsåret 2020

Torpa skog Granskningsberättelse Vägsamfällighet 2020

Stadgar förslag för Torpa Skog Väg årsmötet 2021

Sammanfattning av föreslagna revideringar av stadgar 2021

Förvaltningsberättelse Väg 2020

Vägen- styrelsens förslag 2021

Leif Fagerlind skrivelse 2021-07-11

Motion Roland Svensson 2021-04-13 vinterväghållning inom Torpa

Motion Lisbet Engstrand 2021-03-25

Protokoll, kallelser etc. för 2020:

Protokoll Årsmöte Väg per capsulam 2020

Röstningsdokument per capsulam väg

Andreas Swills T 1_48 ang. Väg Torpa Skog

Bill Lundgren T 5_56 Styrelsen Torpa Skog – mail

Bill Lundgren T 5_56 Resultat o balans väg

Bill Lundgren T 5_56 Angående revision av Torpa Skogs Vägsamfällighetsförening 2020

Bill Lundgren T 5_56 Parkavverkningen

Hans T Lundquist Torpet_5_53

Leif Fagerlind Herrstugan 1_13 synpunkter, avser endast väg sid 1

Leif Fagerlind Herrstugan 1_13 synpunkter, avser endast väg sid 2

Lisbeth Engstrand T 5_38 synpunkter

Roland Svensson T 5_10 valberedningen namnförslag

Thomas Nordström T 5_34 synpunkter väg

Preliminärt protokoll Årsmöte Väg 2020

Följebrev årsmöte Tomt & Väg 2020

Kallelse per capsulam Årsmöte Väg 2020 gf

Angående beslut om stadgar punkt 15 på dagordningen

Valberedningens förslag till Väg o Tomt 2020

Motion Göran Westberg 2020-04-30

Kallelse Årsmöte Väg 2020_revb

Revisionsberättelse väg april 2020

Förvaltningsberättelse Väg 2019_revc

Väg resultat o balans 2020-04-27

Vägen- styrelsens förslag 2020_revb

Äldre protokoll hittar ni i arkivet!