Vägsamfällighet

Signerade/påtecknade originalhandlingar finns arkiverade hos styrelsen.
Protokoll, kallelser etc. för 20120:

Protokoll Årsmöte Väg per capsulam 2020

Röstningsdokument per capsulam väg

Andreas Swills T 1_48 ang. Väg Torpa Skog

Bill Lundgren T 5_56 Styrelsen Torpa Skog – mail

Bill Lundgren T 5_56 Resultat o balans väg

Bill Lundgren T 5_56 Angående revision av Torpa Skogs Vägsamfällighetsförening 2020

Bill Lundgren T 5_56 Parkavverkningen

Hans T Lundquist Torpet_5_53

Leif Fagerlind Herrstugan 1_13 synpunkter, avser endast väg sid 1

Leif Fagerlind Herrstugan 1_13 synpunkter, avser endast väg sid 2

Lisbeth Engstrand T 5_38 synpunkter

Roland Svensson T 5_10 valberedningen namnförslag

Thomas Nordström T 5_34 synpunkter väg

Preliminärt protokoll Årsmöte Väg 2020

Följebrev årsmöte Tomt & Väg 2020

Kallelse per capsulam Årsmöte Väg 2020 gf

Angående beslut om stadgar punkt 15 på dagordningen

Valberedningens förslag till Väg o Tomt 2020

Motion Göran Westberg 2020-04-30

Kallelse Årsmöte Väg 2020_revb

Revisionsberättelse väg april 2020

Förvaltningsberättelse Väg 2019_revc

Väg resultat o balans 2020-04-27

Vägen- styrelsens förslag 2020_revb

Protokoll, kallelser etc. 2019:

2019-Årsmöte-väg-klart

Förvaltningsberättelse Väg 2018_revb

Vägen- styrelsens förslag 2019 (2)

Stadgar för Torpa Skog Vägsamfälloghet 2019 (1)

Resultat väg 2018 rev_b

Motion snöplogning 2019

Motion Lisbeth Engstrand

Kallelse Årsmöte Väg 2019 (1)

Protokoll, kallelser etc. 2018:

Årsmöte Torpa Skogs Vägsamfällighet 2018

Vägplan 5 år

Årsm 18 V Kallelse Årsmöte Väg 2018

Årsm 18 Vägen- styrelsens förslag 2018

Årsm 18 Revisionsberättelse väg för 2017

Årsm 18 resu o budg väg

Årsm 18 Motion Bill, femårsplan för vägunderhåll 2018

Årsm 18 Förvaltningsberättelse Väg 2017_jo

Protokoll från 2016:
2016 Rev.berättelse vägen

2016 Vägen- styrelsens förslag 2

Kallelse Årsmöte Väg 2016

Väg årsmöte 16

Årsmöte 2016 Förvaltningsberättelse Väg 2015

Protokoll, kallelser etc. 2017:

2017 signerade årsmötes protokoll Väg

Motion angående femårsplan för vägunderhåll av Bill Lundgren

Vägen- styrelsens förslag 2017

Resultat väg 16

Motion till ordinarie årsmöte 2017 i Torpa Skogs Vägsamfällighet

Kallelse Årsmöte Väg 2017

Förvaltningsberättelse Väg 2016

Budget väg 17