Välkommen till Torpa Skogs hemsida


Styrelsen byter E-post för att förenkla för er medlemmar!

Ni når oss nu på följande E-post: Styrelsen@torpaskog.com

Den tidigare E-post adressen kommer även i fortsättningen att övervakas av styrelsen.
Övrig kontaktinformation finner ni under fliken Torpaskog -> Styrelsen


Styrelsen Vägsamfälligheten informerar:

Det finns ett antal vägkontakt personer inom våra vägar och deras uppgift är att ha lite tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till den vägansvarige i styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas. Kontaktlistan är nu uppdaterad och ni hittar den under Vägsamfälligheten – Våra Vägar


 Till de med båtplats vid Nässelvikens brygga 
ARBETSDAG lördag 16 oktober, samling kl 10.00. 

 Blandade arbeten som ska utföras – badstegen, rampen och bommarna ska upp, det ska snyggas till inom bryggområdet. 

Om vi hinner ska även bodarna tömmas samt att jobb med rampen till bojflotten startas. 

Verktyg och trädgårdsredskap får ej medtagas p.g.a spridning av PARKSLIDE. 

Vi har återgått till det vanliga att alla ska medverka på arbetsdagarna annars tas en avgift på 300kr. 

Vi är förstås rädda om varandra, håller avstånd och visar hänsyn! 

Bryggkommittén hälsar er välkomna! 

Vid undringar ring Rolle, 070-512 11 13 


Städdag Vägsamfälligheten:

Stort tack till samtliga som deltog på Städdagen i vägsamfälligheten, ett 40-tal medlemmar och gäster dök upp för att se till att vägarna, diken och skogen intill håller sig i skick. Många vändor med släp till torpa-ängen där Roffe tog emot, de fyra ekipagen med släpvagn fick verkligen jobba för att hålla efter.

Bilder från Tallbacken och Hydroforvägen.

Styrelsen vill tacka samtliga som ställde upp under dagen!

/Styrelsen


Städdag i Vägsamfälligheten Lördagen den 4 September klockan 1000

Torpa Skogs Vägsamfällighet välkomnar medlemmarna till den årliga städdagen kring våra vägar. Samling antingen vid Torpaängen eller Notvarpsvägen kl 10.00. Arbetsuppgifter kommer att finnas uppskrivna på plats så att alla vet vad som behöver utföras. Tag gärna med egna verktyg lämpliga till att röja sly och rensa diken. 

Vi avslutar kl 13.00. Med tanke på restriktioner kring Coronaviruset så bjuds det tyvärr inte på något ätbart efteråt. 

Vi är mycket tacksamma om ni som har möjlighet att köra eldningsbart på släpkärra meddelar det innan städdagen, så kan vi organisera upp det på smidigt sätt så att inga högar lämnas kvar. 

Maila till info.torpaskog@hotmail.com eller ring till föreningens ordförande Christin, 070-252 13 26. 

Mycket välkomna önskar styrelsen! 


Spel och lek inställt även denna sommar

Under 2021 kommer vi endast att ha gräset klipp så att ängen kan nyttjas för enskilt spel och lek. Vi ser fram emot att kunna återuppta den populära och traditionsenliga aktiviteten på Torpaängen nästa år.


ÅRSMÖTEN 7 augusti 2021

14/8, Årsmötesprotokollet för Väg ligger nu upplagt! Vägsamfällighet – Torpa Skog – Muskö

Torpa Skogs vägsamfällighet & Torpa Skog tomtägareförening ekonomisk förening

Per den 1 maj har styrelsen inte fått in någon avvikande mening till förslaget om att senarelägga årsmötena 2021 till den 7 augusti. Årsmötena kommer därför att hålla i enlighet med styrelsens förslag den 7 augusti 2021 på Torpaängen.
Årsmöteshandlingar.

Kallelse och årsmöteshandlingar inklusive hittills erhållna motioner, finns tillgängliga på vår hemsida, info@torpaskog.com. Handlingar kommer att kompletteras succesivt. Definitiva handlingar inklusive kallelse ska enligt stadgarna skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor innan årsmötet.

Notera att årsmötena i år kommer att behandla motioner inkomna både år 2020 och år 2021. Eventuellt tillkommande motioner publiceras stadgeenlig, på hemsidan, senast den 23 juli 2021, två veckor innan årsmötena.

Ladda ner som PDF

Styrelsen för
Torpa Skog vägsamfällighet
Torpa Skog tomtägareförening ekonomisk förening

15/6 -21 12:35


Stort tack till alla er som gjorde en insats på vår gemensamma städdag!

Det rensades ris, grenar o mindre träd inom våra grönområden och badplatser snyggades till. Mycket ris utefter Torpavägen kunde köras direkt till eldningsplatsen, eller som vid Ropuddsvägen, till befintligt risupplag. Annat som samlades ihop inom området kommer tas om hand successivt.


Årsmöten för vägsamfällighet & tomtägareförening hålls 7/8 -21.

Ladda ner och läs all information här: årsmöten.pdf

20/4 -21 11:40


15 April, Vi söker kandidater till Styrelsen !

Info fr Valberedningen

 

”Vårarbete påbörjat på våra vägar”

Kör försiktigt så ni undviker stenskott då många av våra vägar nu är nygrusade!

 

Torpa Skogs tomtägareförening

Vårstädning 2021- enskilda insatser!

Lördagen den 24 april kl. 10:00   

Ingen gemensam samling, all information finns i länken nedan.

Vårstädning_2021

Till båtplatsägarna vid Nässelvikens brygga

Arbetsdag vid bryggan lördagen 8 maj kl 10.00

Information hittar ni via länk nedan

Arbetsdag Nässelvikens brygga

”Nytt på Torpa Skog mars 2021”

Information hittar ni via länk nedan och på våra anslagstavlor!

Nytt på Torpa Skog mars 2021

” Väguppdatering”

Tallbacken är nu lagad och framkomlig igen med bil efter den skada som förorsakats av regnet.

 
 
** Stölder, sabotage och skadegörelse inom Torpaskog! **
 
Vi har fått information om att det har förekommit både stöld av verktyg och skadegörelse/ sabotage av fordon/maskiner inom vårt område, så vi uppmanar alla att vara vaksamma och hålla koll på omgivningarna.
Styrelsen för Torpaskog