Ni når oss nu på följande E-post: Styrelsen@torpaskog.com

Övrig kontaktinformation finner ni under fliken Torpaskog -> Styrelsen


Styrelsen Torpa Skogs Vägsamfällighet informerar; 

UPPDATERING 2022-09-16 – Styrelsen har idag fått besked att arbetet startar på Alkällsvägen redan Måndag morgon den 19 September och jobbar sig söderut på ön!

Med start Tisdagen den 20 September planeras Vägarbeten/Asfaltering inom Vägsamfälligheten. 

Skanska kommer att utföra beläggningsarbetet i samband med asfalteringen av Hyttavägen. 

Detta innebär tyvärr att vissa av våra medlemmar inte kommer att kunna ta sig till och från deras fastigheter mellan Tisdagen den 20 September fram till Onsdag kväll den 21 September när arbete planeras att fortgå. 
Viss möjlighet finns att passera vid sk. klistrig och lagning, vid själva asfaltläggningen råder ingen framkomlighet.

Vänligen notera att vädret kan komma att påverka vilka dagar som arbetet utförs och det är i dagsläget ej klart vilken vägsträcka som berörs först!

De vägar som berörs och skall asfalteras är:

– Torpavägens backar med mellanliggande plana del. 
– Torpaängsbacken
– Besvärsvägen, första backen
– Alkällsvägen

Har du ytterligare frågor eller funderingar är du värsta välkommen att kontakta vår Ordförande Christin på ordforande@torpaskog.com eller Vägansvarig Leif på vagansvarig@torpaskog.com. 

Kör försiktigt! 

Med vänlig hälsning, Styrelsen


Till medlemmarna i Notvarpets båtklubb;


Medlemmarna kallas härmed till Höstmöte Söndagen den 18 September Klockan 1000.
Mötet efterföljs av ett kortare arbetspass!

Vi ses på Bryggan!
Med vänlig hälsning, Andreas


Till medlemmarna i Torpa skogs Tomtägareförening samt Torpa skogs Vägsamfällighet;

Härmed meddelar vi er att en av ledamöterna, Jonas Nisses, i Torpa skogs tomtägareförening och i Torpa skogs vägsamfällighet har valt att avsluta sina uppdrag i föreningarna.

Med anledning av det så har det blivit förändringar i styrelserna. Göran Westberg tar på sig uppdraget som kassör. 

Detta gäller från och med 15 augusti 2022 och fram till årsstämmorna i maj 2023. 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen


Till de med Båtplats vid Nässelviken Brygga
ARBETSDAG Lördag 15 oktober, samling kl 10.00

Blandade arbeten som skall utföras – Badstegen, rampen och bommarna skall upp, det skall även snyggas till lite i bryggområdet. 

Till de som inte deltar på arbetsdagen tas en avgift ut om 300 kronor. 

Bryggkommittén hälsar er välkomna! 

Vid undringar, ring Rolle, 070-512 11 13 


Information från Nässelvikens Brygga

2022-06-14: Bryggkommittén informerar att det finns för närvarande 2 lediga båtplatser vid Y-Bom denna sommar – Vid intresse kontakta Stickan 072-2087728 eller Rolle 070-5121113.

//Nässelvikens Brygga


Information från Valberedningen

Inför årsmötet den 14/5. Vi söker nya till Styrelsen!

Den nya styrelsen har kommit igång mycket bra men behöver vid årsmötet fylla på med några personer i Styrelsen.
Tidigare mail gav inga nya intressenter, känner du att du skulle vara intresserad att ställa upp?

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen;
Joachim Wolf:  hejwolf@gmail.com, 070 775 22 44
Göran Westberg: westberg_goran@hotmail.com, 070 834 30 85


Styrelsen Vägsamfälligheten informerar:

Det finns ett antal vägkontakt personer inom våra vägar och deras uppgift är att ha lite tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till den vägansvarige i styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas. Kontaktlistan är nu uppdaterad och ni hittar den under Vägsamfälligheten – Våra Vägar