Ni når oss nu på följande E-post: Styrelsen@torpaskog.com

Övrig kontaktinformation finner ni under fliken Torpaskog -> Styrelsen


Torpaängen behöver medlemmarnas hjälp!

2022-06-14: Finns det någon eller några eldsjälar bland våra medlemmar som skulle kunna tänka sig att hjälpa till med gräsklippningen på Torpaängen i sommar? Mellan skurarna tittar solen fram och gräset växer så det knakar – Vill du kanske hjälpa till att klippa vid något tillfälle?
Låt oss hålla ängen fin så möjligheter finns för brännboll, bollspel eller något annat roligt under sommaren.

Är du intresserad av att hjälpa till lite – Hör då av dig till Christin Svensson på 070-252 13 26.

//Somriga hälsningar från Styrelsen.


Information från Nässelvikens Brygga

2022-06-14: Bryggkommittén informerar att det finns för närvarande 2 lediga båtplatser vid Y-Bom denna sommar – Vid intresse kontakta Stickan 072-2087728 eller Rolle 070-5121113.

//Nässelvikens Brygga


Information från Valberedningen

Inför årsmötet den 14/5. Vi söker nya till Styrelsen!

Den nya styrelsen har kommit igång mycket bra men behöver vid årsmötet fylla på med några personer i Styrelsen.
Tidigare mail gav inga nya intressenter, känner du att du skulle vara intresserad att ställa upp?

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen;
Joachim Wolf:  hejwolf@gmail.com, 070 775 22 44
Göran Westberg: westberg_goran@hotmail.com, 070 834 30 85


 Till de med båtplats vid Nässelvikens brygga 
ARBETSDAG lördag 7 maj, samling kl 10.00. 

  • Vi börjar med info från bryggkommittén. 
  • Uppgifter är att bilda grupper till bryggorna för iläggning av bommar. 
  • Övriga uppgifter är att landgång till flytbryggan läggs dit och badstege monteras. 
  • Båtrampen ska snyggas till.
  • Området i övrigt ska också snyggas till. 
  • Medtag ej några trädgårdsverktyg på grund av risk för spridning av parkslidet. 

Se till att ni blir avprickade på närvarolistan annars tas en avgift på 300 kr ut 
Bryggkommittén hälsar er välkomna!
Vid undringar ring Rolle, 070-512 11 13 


 Torpa Skogs Tomtägareförening 

Välkomnar till vårstädning 2022 
Lördagen den 23 april kl. 10.00 

Vi samlas vid infarten till Notvarpsvägen eller vid Torpaängen. Egna trädgårdsverktyg är bra att ta med, dock inte att använda utefter Nässelviksvägen där den invasiva växten parkslide är etablerad. 

Nytt för i år är att i samband med er närvaroanmälan tilldelas ni en bestämd arbetsuppgift som bockas av efter utfört arbete. 

Tacksamt om ni som har släpkärra ställer upp för transporter till eldningsplatsen. Ersättning utbetalas efter er begäran. Viktigt för planeringen är att ni i god tid meddelar styrelsen om ert erbjudande: styrelsen@torpaskog.com. 

 Efter några timmars arbete avslutar vi kl 13:00 vid stugan på Torpaängen. Det bjuds på någon lättare förtäring, kaffe och trevligt umgänge. 

De medlemmar som deltar på städdagen får 500 kr avdraget från medlemsavgiften. 

Varmt Välkomna!
Med vänlig hälsning, Styrelsen


Viktig information från Notvarpets Båtklubb 2022-02-11;

Notvarpets Båtklubb kommer att genomföra förbättringsåtgärder inom hamnområdet i enlighet med beslut fattade under Torpa Skogs årsmöte under hösten 2021 och skrivelse från Notvarpets Båtklubb. 
Under verksamhetsåret har det framkommit att det finns flertalet båtar i hamnen som ej tillhör registrerade medlemmar inom Notvarpets Båtklubb.
Enligt gällande bryggregler så möjliggör endast ett medlemskap i Notvarpets Båtklubb rättighet till uppläggning av båt/båtar inom området. 
I enlighet med beslut fattade under VM2018, HM2018 samt HM2021 kommer omärkta båtar som ej tillhör registrerad medlem i Notvarpets Båtklubb att anmälas som Hittegods hos Polismyndigheten i samband med Vårmötet den 7 Maj 2022. 

Känner du vid dig att du eller någon bekant äger en båt som ligger vid Notvarpets Brygga men inte är medlem i Notvarpets Båtklubb? 

Här finns det nu två alternativ som kan vidtas innan den 7 maj 2022: 
1 – Begär medlemskap i Notvarpets Båtklubb genom att kontakta utsedd Talesman för Notvarpets Brygga; Andreas Swills på Notvarpet@torpaskog.com. Eller via telefon; 070-253 95 03.
2 – Frakta bort din/er båt innan den 7 Maj 2022.

Övergivna/okända båtar kommer att anmälas som hittegods hos Polismyndigheten som slutligen medför skrotning om inte ägaren gör sig känd för båtklubben/polismyndigheten i enlighet med ”Lag (1938:121) om hittegods”.

Med vänlig hälsning,
Andreas Swills
Styrelsen Torpa Skog – Talesman Notvarpets Båtklub
*Denna information skickas även via mail till kända medlemmar inom Torpa Skogs Tomtägarförening samt Torpa Skogs Vägsamfällighet. 
*Informationen finns även anslagen inom hamnområdet sedan 2022-02-12


Kallelse till extra årsmöte 2022 för Torpa Skogs Vägsamfällighet

Torpa Skogs Vägsamfällighet kallar sina medlemmar till extra årsmöte lördagen den 12 februari 2022 kl.10.

Plats: Muskö Hembygdsgård

Föranmälan krävs om närvaro och görs till: styrelsen@torpaskog.com

Eventuellt ombud för lagfaren fastighetsägare skall kunna uppvisa skriftlig, bevittnad fullmakt för att kunna utöva sin formella rösträtt vid mötet.Handlingar och underlag som berör frågor som ska behandlas på stämman finns tillgängliga på hemsidan www.torpaskog.com

20220205 – Med anledningen av Regerings Pressträff den 3 Februari 2022 slopas restriktionerna för deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar – Det finns således inte längre något hinder för fler deltagare från samma fastighet.

Med anledning av covid-19 får varje fastighet endast representeras av en person på mötet.

Detta för att möjliggöra att så många fastighetsägare som möjligt ska kunna deltaga samt att mötet ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.
Inget kaffe kommer att serveras under mötet
.

Styrelsens ordförande hälsar er välkomna!


Uppdatering gällande Parkavverkningen & Mälarö Timber

Nya styrelsen har tagit tag i parkavverkningen och det fortsatta samarbetet med Mälarö Timber. 

Den 2021-09-27 skickades en formell uppsägning till Mälarö Timber där vi åberopade den mycket utdragna processen mot vad som står i det undertecknade avtalet mellan Torpa Skog och Mälarö Timber.

Vi påtalade även att den utrustning och de flishögar som finns kvar på området måste tas hand om och avlägsnas.

2021-10-18 svarar Mälarö Timber på uppsägningen med följande;  

”Vi accepterar uppsägningen av avtalet utan invändningar.
Utrustningen efter Torpaängsvägen kommer att hämtas med lastbil inom 3-4 veckor.


Skogsmaskinen vid Grangränd ska få en dags service av mina killar, och sedan ska den auktioneras ut på Klaravik. För vinnande köpare ingår även kringutrustningen som ligger bredvid maskinen. Räknar med att Klaravik sätter ut maskinen på annons om ca 1 månad. 

Rishögarna efter Torpaängsvägen, Ropuddsvägen samt Grangränd är av Mälarö Timber AB, sålda till StoraEnso Skog, och de kommer att flisas under hösten/förvintern enligt deras flödesledare Kerstin Sjurin.”

Av ovan framgår att samarbetet med Mälarö Timber därmed är avslutat och styrelsen kommer att ta fram en plan för hur vi skall arbeta vidare med detta.

Om det finns fastighetsägare som har haft kontakt med Mälarö Timber för avverkning på egen tomt och man önskar fortsätta med Mälarö Timber, så är detta något som måste drivas vidare av den enskilde fastighetsägaren. 

/ Med vänlig hälsning, Styrelsen

2021-11-07 21:37


Styrelsen Vägsamfälligheten informerar:

Det finns ett antal vägkontakt personer inom våra vägar och deras uppgift är att ha lite tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till den vägansvarige i styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas. Kontaktlistan är nu uppdaterad och ni hittar den under Vägsamfälligheten – Våra Vägar


Städdag Vägsamfälligheten:

Stort tack till samtliga som deltog på Städdagen i vägsamfälligheten, ett 40-tal medlemmar och gäster dök upp för att se till att vägarna, diken och skogen intill håller sig i skick. Många vändor med släp till torpa-ängen där Roffe tog emot, de fyra ekipagen med släpvagn fick verkligen jobba för att hålla efter.

Bilder från Tallbacken och Hydroforvägen.

Styrelsen vill tacka samtliga som ställde upp under dagen!

/Styrelsen


Stort tack till alla er som gjorde en insats på vår gemensamma städdag!

Det rensades ris, grenar o mindre träd inom våra grönområden och badplatser snyggades till. Mycket ris utefter Torpavägen kunde köras direkt till eldningsplatsen, eller som vid Ropuddsvägen, till befintligt risupplag. Annat som samlades ihop inom området kommer tas om hand successivt.


Torpa Skogs tomtägareförening

Vårstädning 2021- enskilda insatser!

Lördagen den 24 april kl. 10:00   

Ingen gemensam samling, all information finns i länken nedan.

Vårstädning_2021

Till båtplatsägarna vid Nässelvikens brygga

Arbetsdag vid bryggan lördagen 8 maj kl 10.00

Information hittar ni via länk nedan

Arbetsdag Nässelvikens brygga

”Nytt på Torpa Skog mars 2021”

Information hittar ni via länk nedan och på våra anslagstavlor!

Nytt på Torpa Skog mars 2021

 
** Stölder, sabotage och skadegörelse inom Torpaskog! **
 
Vi har fått information om att det har förekommit både stöld av verktyg och skadegörelse/ sabotage av fordon/maskiner inom vårt område, så vi uppmanar alla att vara vaksamma och hålla koll på omgivningarna.
Styrelsen för Torpaskog