Ni når oss nu på följande E-post: Styrelsen@torpaskog.com

Övrig kontaktinformation finner ni under fliken Torpaskog -> Styrelsen


Torpa Skogs tomtägareförening Välkomnar till vårstädning 2023 
Söndagen den 23 april kl. 10.00 

Samling är vid Torpaängen, ingen samling vid Notvarpsvägen. 

I samband med att ni välkomnas till vårstädningen så tilldelas ni en arbetsuppgift där det klart och tydligt framgår vad var och en kan tänkas utföra. 

Ett av de större jobben som ska göras är att rensa det stora avrinningsdiket från Torpasjön som leds via Torpaängen, förbi Torpaängsvägen och vidare i riktning mot Hyttavägen. 

Lämpliga arbetsredskap finns inte att tillgå på plats så det bör tacksamt tas med från er fastighetsägare. 

Det uppskattas om ni som har släpkärra ställer upp för transporter till eldningsplatsen. Viktigt för planeringen är att ni i så fall meddelar styrelsen om ert erbjudande: styrelsen@torpaskog.com. Ersättning för drivmedel enligt kvitto utbetalas efter er begäran. 

Efter avslutat arbete återsamlas vi runt kl 13 vid Torpastugan då det bjuds på korv med bröd, dricka, fika och trevligt umgänge. 

Samma dag kl. 14.00 har Torpa Skogs vägsamfällighet en extra årsstämma som endast hanterar förslaget till stadgeändringar. Separat kallelse kommer. 

//Styrelsen


Hej Torpaskogare, vi behöver dig! 

Vi som har fastighet här i Torpa Skog är alla medlemmar i Vägsamfälligheten och nästan alla i Tomtägarföreningen. 13 Maj är det dags för våra årsmöten och vi i valberedningen vill här komma med en uppdatering och en påminnelse. Som fastighetsägare har vi alla ett stort ansvar för våra gemensamma vägar och våra stora grönområden!

Vi kan konstatera att vi har välskötta föreningar och engagerade styrelser. Det senaste året har stora investeringar gjorts i väg och mycket jobb har planerats för skog och grönområden. 

Några ledamöter lämnar styrelserna och ordföranden som bara väljs på ett år skall också på nytt utses. Vi i valberedningen söker därför förslag på, ( Gärna du som läser detta !! 🙂 )
Ordförande
– Styrelseledamöter
– Revisorer
– Valberedning

Tveka inte att kontakta valberedningen med eventuella frågor och funderingar!
Joachim Wolf : hejwolf@gmail.com , 070 775 22 44
Margareta Wiechel : mmwiechel@gmail.com , 070 249 11 09

Vad innebär det att sitta i styrelsen?
(det vanliga är att man är med i både Vägsamfälligheten och Tomtägarföreningen,
( fastighetsägare i Herrstugan som berörs är bara med i Vägsamfälligheten))
Styrelserna väljs på årsmötet, normalt i mitten av maj, nu 2023, 13 maj.
Ordföranden väljs på 1 år och de 6 ledamöterna på 2 år, revisorer och valberedning på 1 år.
För kontinuitet är målet att 3 ledamöter har 1 år kvar vid varje årsmöte. 

Styrelserna konstituerar sedan sig själva internt (vem som har vilken roll och ansvar, såsom kassör, sekreterare etc.). Målet är ett gemensamt ansvar och förhoppningsvis en lagom och jämnt icke belastande arbete. Cirka 7 tidseffektiva (under 3h) möten per år.

Som Revisor granskar man kassörens sammanställning av det gångna året kontra given budget och plan framåt. Ett jobb som normalt inte tar allt för många timmar i mars-maj.

I valberedningen är jobbet hela året med att lyssna av med de man träffar om hur det upplevs i våra områden idag och hur det rullar på i styrelserna. Ofta ett antal utskick, anslag mm under vårvintern och mer intensivt med ringade etc. i april. Städdagar, arbetsdagar vid våra båtplatser ger också möjlighet till att träffa fler samtidigt.

//Glad Påsk från Valberedningen!


Information Parkavverkning;

Under kommande månad kommer arbetet med avverkning inom Torpa Skog nya tag!
Inom Torpa Skog har ni där möjlighet att få hjälp med avverkning på just er Tomt om så önskas, eventuella arbeten bekostas av markägare och man tar själv kontakt för att teckna ett avtal med entreprenören:

Magnus Kurtsson
Mobil: 070-939 89 21
Mail: magnus@kurtsson.com

//Styrelsen


Styrelsen Torpa Skog Tomtägareförening Informerar;

Nya vattenprov har tagits på Besvärsvägen som nu visar å tjänliga nivåer – Styrelsen kommer därför att återigen öppna pumphuset för bruk.

Testprotokoll från Februari finner ni här!

//Styrelsen


Information Motioner Årsstämmor

Vi var lite överambitiösa när motionena skulle lämnas in inför årsmötena. För att ge styrelsen tid att bereda motioner hade vi skrivit att motioner ska lämnas in den 31 mars.
Härmed justeras tider för när motioner ska lämnas in så att tiden stämmer med våra stadgar.
Motioner ska lämnas in senast enligt följande:
Väg: senast 29 april
Tomt: senast 15 april


/Styrelsen


Information till medlemmarna inom Torpa Skogs Vägsamfällighet samt Torpa Skogs Tomtägareförening;

Städdag inom Torpa Skogs tomtägareförening har vi Söndagen den 23 april. Samling på Torpaängen samt vid Notvarpsvägens början, kl 10.00. Efter avslutat arbete så träffas vi vid Torpastugan för trivsamt umgänge och lättare förtäring.
Torpa Skogs vägsamfällighet kallar sina medlemmar till extra årsstämma Söndagen den 23 april med anledning av förslaget till nya stadgar. Mötet hålls på Torpaängen i anslutning till tomtföreningens städdag. Kallelse kommer senare.
Ordinarie årsstämmor för tomtförenigen och vägsamfälligheten är Lördagen den 13 maj i Muskö hembygdsgård, intill skolan.
Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars för att dessa ska kunna beredas i god innan kallelserna distribueras ut till medlemmarna.
Separata årsmöteshandlingar och kallelser med tider och annan upplysning kommer på våra anslagstavlor, via e-post och på hemsidan.
Viktigt är att ni meddelar aktuell e-postadress så ni inte missar viktig info.
Notvarpets och Nässelvikens bryggor har arbetsdagar nu under våren. Kallelser till de dagarna anslås på tavlorna, hemsidan och via e-post till de som har båtplats.
Styrelsen är mycket tacksam för synpunkter och förslag från medlemmarna, så hör gärna av er om både stort och smått. Maila oss gärna till styrelsen@torpaskog.com.
Viktigt är att vi får veta om det är något på de allmänna ytorna som måste tas om hand, om det uppstår något på vägarna som behöver åtgärdas, något helt oförutsett som ska ses över, något som vi helt enkelt har missat eller vad som helst inom vårt område. Bättre att höra av sig en gång för mycket …
Besök vår hemsida, www.torpaskog.com, för aktuell info och kontaktuppgifter.

Styrelsen ser fram emot ett fortsatt gott och trevligt samarbete kring det som rör oss alla inom Torpa Skog!

Med trevliga hälsningar från oss i båda styrelserna!


Information till dem med båtplats vid Nässelviken Brygga;
Arbetsdag Lördagen den 6 Maj 2023, samling klockan 10.00

Vi börjar med info från bryggkommittén.
• Iläggning av bommar.
• Övriga uppgifter är att landgång till flytbryggan läggs dit.
• Båtrampen ska snyggas till.
• Området i övrigt ska också snyggas till.
• Medtag ej några trädgårdsverktyg på grund av risk för spridning av parkslidet.
Se till att ni blir avprickade på närvarolistan annars tas en avgift på 300 kr ut.
Bryggkommittén hälsar er välkomna!

Vid undringar ring Rolle, 070-512 11 13


Till medlemmarna i Torpa skogs Tomtägareförening samt Torpa skogs Vägsamfällighet;

Härmed meddelar vi er att en av ledamöterna, Jonas Nisses, i Torpa skogs tomtägareförening och i Torpa skogs vägsamfällighet har valt att avsluta sina uppdrag i föreningarna.

Med anledning av det så har det blivit förändringar i styrelserna. Göran Westberg tar på sig uppdraget som kassör. 

Detta gäller från och med 15 augusti 2022 och fram till årsstämmorna i maj 2023. 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen


Styrelsen Vägsamfälligheten informerar:

Det finns ett antal vägkontakt personer inom våra vägar och deras uppgift är att ha lite tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till den vägansvarige i styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas. Kontaktlistan är nu uppdaterad och ni hittar den under Vägsamfälligheten – Våra Vägar