Ni når oss nu på följande E-post: Styrelsen@torpaskog.com

Övrig kontaktinformation finner ni under fliken Torpaskog -> Styrelsen


Till medlemmarna i Torpa skogs Tomtägareförening samt Torpa skogs Vägsamfällighet;

Härmed meddelar vi er att en av ledamöterna, Jonas Nisses, i Torpa skogs tomtägareförening och i Torpa skogs vägsamfällighet har valt att avsluta sina uppdrag i föreningarna.

Med anledning av det så har det blivit förändringar i styrelserna. Göran Westberg tar på sig uppdraget som kassör. 

Detta gäller från och med 15 augusti 2022 och fram till årsstämmorna i maj 2023. 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen


 Inbjudan till en trevlig stund vid Nässelvikens Brygga

”SNYGGA TILL DAG” MED GRILLNING VID NÄSSELVIKENS BRYGGA 

Tanken är att vi tillsammans snyggar till i hamnområdet så att alla i föreningen kan nyttja området. Du behöver inte ha båtplats för att delta. 

Skicka gärna ett OK, till 070 512 11 13, om du vill vara med. 

Plats: Nässelviken 
Tid:20/8 Kl. 09.30 
Grilltid kl 11.00 

Bryggkommittèn hälsar er välkommna 


Information från Nässelvikens Brygga

2022-06-14: Bryggkommittén informerar att det finns för närvarande 2 lediga båtplatser vid Y-Bom denna sommar – Vid intresse kontakta Stickan 072-2087728 eller Rolle 070-5121113.

//Nässelvikens Brygga


Information från Valberedningen

Inför årsmötet den 14/5. Vi söker nya till Styrelsen!

Den nya styrelsen har kommit igång mycket bra men behöver vid årsmötet fylla på med några personer i Styrelsen.
Tidigare mail gav inga nya intressenter, känner du att du skulle vara intresserad att ställa upp?

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen;
Joachim Wolf:  hejwolf@gmail.com, 070 775 22 44
Göran Westberg: westberg_goran@hotmail.com, 070 834 30 85


Styrelsen Vägsamfälligheten informerar:

Det finns ett antal vägkontakt personer inom våra vägar och deras uppgift är att ha lite tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till den vägansvarige i styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas. Kontaktlistan är nu uppdaterad och ni hittar den under Vägsamfälligheten – Våra Vägar