Protokoll Årsmöten Vägsamfälligheten

Protokoll, kallelser etc. 2019:

2019-Årsmöte-väg-klart

Förvaltningsberättelse Väg 2018_revb

Vägen- styrelsens förslag 2019 (2)

Stadgar för Torpa Skog Vägsamfälloghet 2019 (1)

Resultat väg 2018 rev_b

Motion snöplogning 2019

Motion Lisbeth Engstrand

Kallelse Årsmöte Väg 2019 (1)

Protokoll, kallelser etc. 2018:

Årsmöte Torpa Skogs Vägsamfällighet 2018

Vägplan 5 år

Årsm 18 V Kallelse Årsmöte Väg 2018

Årsm 18 Vägen- styrelsens förslag 2018

Årsm 18 Revisionsberättelse väg för 2017

Årsm 18 resu o budg väg

Årsm 18 Motion Bill, femårsplan för vägunderhåll 2018

Årsm 18 Förvaltningsberättelse Väg 2017_jo

Protokoll från 2016:
2016 Rev.berättelse vägen

2016 Vägen- styrelsens förslag 2

Kallelse Årsmöte Väg 2016

Väg årsmöte 16

Årsmöte 2016 Förvaltningsberättelse Väg 2015

Protokoll, kallelser etc. 2017:

2017 signerade årsmötes protokoll Väg

Motion angående femårsplan för vägunderhåll av Bill Lundgren

Vägen- styrelsens förslag 2017

Resultat väg 16

Motion till ordinarie årsmöte 2017 i Torpa Skogs Vägsamfällighet

Kallelse Årsmöte Väg 2017

Förvaltningsberättelse Väg 2016

Budget väg 17