Vägsamfällighet

Signerade/påtecknade originalhandlingar finns arkiverade hos styrelsen.
2021 Nytt sedan årsmötet 7 Augusti ,

Protokoll Årsmöte Torpa Väg 2021

Protokoll, kallelser etc. för 2021:

Kallelse Årsmöte Väg 2021

Resultat 2020 Väg

Göran Westberg skrivelse 2021-07-26

Leif Fagerlind skrivelse 2021-07-21

Skrivelse styrelsearvoden

Granskningsberättelser verksamhetsåret 2020

Torpa skog Granskningsberättelse Vägsamfällighet 2020

Stadgar förslag för Torpa Skog Väg årsmötet 2021

Sammanfattning av föreslagna revideringar av stadgar 2021

Förvaltningsberättelse Väg 2020

Vägen- styrelsens förslag 2021

Leif Fagerlind skrivelse 2021-07-11

Motion Roland Svensson 2021-04-13 vinterväghållning inom Torpa

Motion Lisbet Engstrand 2021-03-25

Protokoll, kallelser etc. för 2020:

Protokoll Årsmöte Väg per capsulam 2020

Röstningsdokument per capsulam väg

Andreas Swills T 1_48 ang. Väg Torpa Skog

Bill Lundgren T 5_56 Styrelsen Torpa Skog – mail

Bill Lundgren T 5_56 Resultat o balans väg

Bill Lundgren T 5_56 Angående revision av Torpa Skogs Vägsamfällighetsförening 2020

Bill Lundgren T 5_56 Parkavverkningen

Hans T Lundquist Torpet_5_53

Leif Fagerlind Herrstugan 1_13 synpunkter, avser endast väg sid 1

Leif Fagerlind Herrstugan 1_13 synpunkter, avser endast väg sid 2

Lisbeth Engstrand T 5_38 synpunkter

Roland Svensson T 5_10 valberedningen namnförslag

Thomas Nordström T 5_34 synpunkter väg

Preliminärt protokoll Årsmöte Väg 2020

Följebrev årsmöte Tomt & Väg 2020

Kallelse per capsulam Årsmöte Väg 2020 gf

Angående beslut om stadgar punkt 15 på dagordningen

Valberedningens förslag till Väg o Tomt 2020

Motion Göran Westberg 2020-04-30

Kallelse Årsmöte Väg 2020_revb

Revisionsberättelse väg april 2020

Förvaltningsberättelse Väg 2019_revc

Väg resultat o balans 2020-04-27

Vägen- styrelsens förslag 2020_revb

Äldre protokoll hittar ni i arkivet!