Tomtägareförening

Signerade/påtecknade originalhandlingar finns arkiverade hos styrelsen.
Protokoll Årsmöte Tomt 2021
.
Protokoll, kallelser etc. för 2021:

Kallelse årsmöte Tomt 2021

Skrivelse till årsstämman Christin och Roland Svensson, 2021-07-22

resultat 2020 Nässelviken

Reslutat 2020 Notvarpet

Resultat 2020 Tomt

Nina Hermansen skrivelse 2021-08-03

Andreas Swills, tillägg till motion från 2020-04-15

Skrivelse styrelsearvoden

Torpa skog Granskningsberättelse Tomt 2020

Granskningsberättelser verksamhetsåret 2020

Stadgar förslag för Torpa Skog Tomt årsmötet 2021

Sammanfattning av föreslagna revideringar av stadgar 2021

Trivselregler vid Torpasjön

Mälarö Timber aktuellt läge juli-21

Förvaltningsberättelse Tomt 2020

Tomten-styrelsens förslag 2021

Motion LIsbet Engstrand 2021-03-25

Protokoll, kallelser etc. för 2020:

Protokoll Årsmöte Tomt per capsulam 2020

Röstningsdokument per capsulam tomt

Bill Lundgren T 5_56 Styrelsen Torpa Skog – mail

Bill Lundgren T 5_56 Resultat o balans tomt

Bill Lundgren T 5_56 Angående revision av Torpa Skogs Tomtägareförening 2020

Bill Lundgren T 5_56 Parkavverkningen

Hans T Lundquist Torpet_5_53

Lisbeth Engstrand T 5_38 synpunkter

Roland Svensson T 5_10 valberedningen namnförslag

Preliminärt protokoll Årsmöte Tomt 2020

Följebrev årsmöte Tomt & Väg 2020

Kallelse per capsulam Årsmöte Tomt 2020gf

Angående beslut om stadgar punkt 15 på dagordningen

Valberedningens förslag till Väg o Tomt 2020

Motion Lisbet Engstrand 2020-03-19

Motion Peter Sikström 2020-08-06

Motion Andreas Swills 20200415

Kallelse årsmöte Tomt 2020_revb

Förvaltningsberätelse Tomt_revb 2019

Revisionsberättelse tomt april 2020

Tomt Resultat o balans 2020-04-27

Tomten-styrelsens förslag 2020_revb

Notvarpet Resultat o balans 2020-04-27

Nässelviken Resultat o balans 2020-04-27

Äldre protokoll hittar ni i arkivet!