Tomtägareförening

Signerade/påtecknade originalhandlingar finns arkiverade hos styrelsen.
Protokoll, kallelser etc. för 2024:

Kallelse årsstämma Torpa Skog Tomtägareförening 2024

Torpa Skog Tomtägareförening Verksamhetsberättelse 2023
Resultaträkning Torpa Skog Tomtägareförening 2023
Balansräkning Torpa Skog Tomtägareförening 2023
Nässelvikens Brygga Resultat 2023
Revisionsrapport tomt 2023
Budget och 5-årsplan Torpa Skog Tomtägareförening 2023
Nässelvikens Brygga Förslag till verksamhetsplan och budget 2024
Torpa Skog Tomtägareförening Styrelsens förslag 2024
Bilaga: Förslag om hantering avloppstankar på Tomtägareföreningens mark
Motion Joachim Wolf gällande sopkärl och vildsvin
Motion Torbjörn Josdal gällande gallring av träd Torpasjön
Övriga frågor

Protokoll, kallelser etc. för 2023:

Protokoll Ordinarie Årsstämma Torpa Skogs Tomtägareförening 2023-05-13

Kallelse Årsmöte Torpa Skogs Tomtägareförening 2023-05-13
Torpa Skogs Tomtägareförening Verksamhetsberättelse 2022
Resultat & Balansräkning Torpa Skogs Tomtägareförening 2022
Budgetförslag Torpa Skogs Tomtägareförening ink. 5-års plan
Torpa Skogs Tomtägareförening Styrelsens Förslag 2023
Torpa Skogs Tomtägareförening Styrelsens Förslag till Arvoden
Revisionsberättelse Torps Skogs Tomtägareförening
Gemensamma Pumphus och Brunnar
Motion Lindberg gällande Hjärtstartare
Motion Lundgren gällande vägavgift Nässelvikens Brygga
Motion Lundgren gällande ventilation Torpa Stugan

Protokoll, kallelser etc. för 2022:

Protokoll Ordinarie Årsstämma Torpa Skogs Tomtägareförening 2022-05-14

Kallelse Årsmöte Torpa Skogs Tomtägareförening 2022
Torpa Skogs Tomtägareförening Verksamhetsberättelse 2021
Resultat & Balansräkning Torpa Skogs Tomtägareförening 2021
Revisionsberättelse Torpa Skogs Tomtägareförening 2021
Resultat & Balansräkning Nässelvikens Brygga 2021
Resultat & Balansräkning Notvarpets Brygga 2021
Styrelsens förslag enligt dagordning, Punkt 13 för året 2022
Styrelsens förslag till Arvoden 2022-2023
Motion från Engstrand samt styrelsens svar
Motion från Forsberg gällande gallring samt styrelsens svar
Motion från Forsberg gällande Torpasjön samt styrelses svar
Motion från Forsberg gällande arvoden samt styrelsens svar 
Motion från Forsberg gällande 4 motioner från år 2021 samt styrelsens svar

Protokoll, kallelser etc. för 2021:

Protokoll Årsmöte Tomt 2021

Kallelse årsmöte Tomt 2021

Skrivelse till årsstämman Christin och Roland Svensson, 2021-07-22

resultat 2020 Nässelviken

Reslutat 2020 Notvarpet

Resultat 2020 Tomt

Nina Hermansen skrivelse 2021-08-03

Andreas Swills, tillägg till motion från 2020-04-15

Skrivelse styrelsearvoden

Torpa skog Granskningsberättelse Tomt 2020

Granskningsberättelser verksamhetsåret 2020

Stadgar förslag för Torpa Skog Tomt årsmötet 2021

Sammanfattning av föreslagna revideringar av stadgar 2021

Trivselregler vid Torpasjön

Mälarö Timber aktuellt läge juli-21

Förvaltningsberättelse Tomt 2020

Tomten-styrelsens förslag 2021

Motion LIsbet Engstrand 2021-03-25

Protokoll, kallelser etc. för 2020:

Protokoll Årsmöte Tomt per capsulam 2020

Röstningsdokument per capsulam tomt

Bill Lundgren T 5_56 Styrelsen Torpa Skog – mail

Bill Lundgren T 5_56 Resultat o balans tomt

Bill Lundgren T 5_56 Angående revision av Torpa Skogs Tomtägareförening 2020

Bill Lundgren T 5_56 Parkavverkningen

Hans T Lundquist Torpet_5_53

Lisbeth Engstrand T 5_38 synpunkter

Roland Svensson T 5_10 valberedningen namnförslag

Preliminärt protokoll Årsmöte Tomt 2020

Följebrev årsmöte Tomt & Väg 2020

Kallelse per capsulam Årsmöte Tomt 2020gf

Angående beslut om stadgar punkt 15 på dagordningen

Valberedningens förslag till Väg o Tomt 2020

Motion Lisbet Engstrand 2020-03-19

Motion Peter Sikström 2020-08-06

Motion Andreas Swills 20200415

Kallelse årsmöte Tomt 2020_revb

Förvaltningsberätelse Tomt_revb 2019

Revisionsberättelse tomt april 2020

Tomt Resultat o balans 2020-04-27

Tomten-styrelsens förslag 2020_revb

Notvarpet Resultat o balans 2020-04-27

Nässelviken Resultat o balans 2020-04-27

Äldre protokoll hittar ni i arkivet!