Protokoll Styrelsemöten Tomtägareföreninegn

Protokoll från 2019:’

Tomtmöte 2 191019

Tomtmöte 1 190907

Styrelsemöte 4, Torpa tomt 20190413word

Styrelsemöte 3, 1.a 2019    Torpa tomt 2019 02 19

Protokoll från 2018:

Nya Styrelsen,

1 tomt 20180818

Styrelsemöte 2 7 Tomt 20181027

Gamla Styrelsen,

20180519 – styrelsemöte 5 Torpa Skog Tomtägareförening Ekonomisk förening

20180407 – styrelsemöte 4 Torpa Skog Tomtägareförening Ekonomisk förening

20180215 – styrelsemöte 3 Torpa Skog Tomtägareförening Ekonomisk förening

Protokoll från 2017:

20170218 -styrelsemöte 3 Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening

20170408 – styrelsemöte 4 Torpa Skog Tomtägareförening Ekonomisk förening

20170819 – styrelsemöte 1 Torpa Skog Tomtägareförening Ekonomisk förening

20171028 – styrelsemöte 2 Torpa Skog Tomtägareförening Ekonomisk förening

Protokoll från 2016:

20161030 -styrelsemöte 2 Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening-1

1.a mötet nya styrelsen Augusti 2016

20160528 -styrelsemöte 4 Torpa Skog tomtägareförening Ekonomi sk förening

20160820 -styrelsemöte 1 Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening

Protokoll från 2015:

Styrelsemöte Tomt Oktober 2015

Styrelsemöte Aug 2015

Styrelsemöte Tomt Aug 2015