Styrelsen

Styrelserna för tomtägareföreningen respektive vägsamfälligheten väljs vid årsmötet. Årsmöten hålls i maj månad.

Stadgeenliga meddelanden skickas till medlemmarna från styrelsen, i första hand till e-post och i andra hand till fysiska adresser. Meddelanden från styrelsen anslås även på någon av de anslagstavlor som finns uppsatta vid våra vägar.

Meddelanden till styrelsen kan skickas via e-post till: Styrelsen@torpaskog.com

Styrelsemedlemmar

Ordförande Väg samt Tomt:
Christin Svensson
Ordforande@torpaskog.com
070-252 13 26

Kassör Väg samt Tomt:
Göran Westberg
Kassor@torpaskog.com

Sekreterare Väg samt Tomt:
Paola Zetterberg

Ledamot / Vägansvarig:
Emma Sällylä
Jan Sund 
Lennart Björkman
Johan Andersson

Valberedningen:
Joachim Wolf, sammankallande
070-775 22 44

Margaretha Weichel