Våra Vägar:

Styrelsen informerar 2022-01-27;
På förekommen anledning och feedback från er medlemmar så har det framkommit att styrelsen var lite otydliga vad som ligger som förslag från styrelsens sida.
För att klargöra finner ni här ytterligare dokumentation som förklarar och beskriver anledningen till extrastämman samt information gällande de beslut som ligger för avhandling.

Inför Extrastämman – Torpas Skogs Vägar
Styrelsens Förslag till Beslut

Sammanfattning gällande reviderade Stadgar
Gällande Stadgar Torpa Skogs Vägsamfällighet April 1971

Ytterligare information inför kommande Extra Årsmöte Vägsamfälligheten följer:

Kallelse extra årsmöte 2022 väg
Kostnader 4-årsplan vägar
Kommentare Resultat_Balansräkning Våg 2021
Vägunderhåll 2022
Vägkarta etapp 1_2022-01-04
Resultat o balansräkning 2021_prel
Förslag nya stadgar Torpa Skog Väg

/Styrelsen

Dessa vägar ingår i vägsamfälligheten:

Det finns ett antal vägkontaktpersoner inom våra vägar och deras uppgift är att ha lite tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till den vägansvarige i styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas.

Vägkontaktpersoner för respektive väg enligt nedan:

 • Alkällsvägen
  • Jan-Olow Wall – 070-862 33 04
 • Backstigen
  • Stefan Andersson – 070-6428303                          
 • Besvärsvägen
  • Herbert Kussbach – 076-1693131
 • Grangränd
  • Hans Lundqvist – 073-2006381                 
 •  Hjälmvägen
  • Uffe Lundberg – 070-5104143                  
 • Hydroforvägen
  • Joakim Wolf – 070-7752244
 • Jelåsvägen
  • Tommy Strömbäck – 070-2395766
  • Stefan Andersson – 070-6428303                   
 • Lilla Djupdalsvägen
  • Stickan Eriksson – 072-2087728                   
 • Nässelviksvägen
  • Erik Josdahl – 070-7496876                
 • Notvarpsvägen
  • Leif Fagerlind – 070-3327972                 
 • Pumpvägen
  • Leif Fagerlind – 070-3327972                 
 • Ropuddsvägen
  • Stickan Eriksson – 072-2087728                   
 • Rådjurstigen
  • Uffe Lundberg – 070-5104143                  
 • Skogstigen
  • Rolle Svensson – 070-5121113
 • Tallbacken
  • Leif Fagerlind – 070-3327972                 
 • Torpaängsvägen
  • Erik Josdahl – 070-7496876                
 • Torpahöjden
  • Tommy Strömbäck – 070-2395766 
  • Stefan Andersson – 070-6428303                  
 • Torpavägen Nedre
  • Rolle Svensson – 070-5121113
 • Torpavägen Övre
  • Tommy Strömbäck – 070-2395766
  • Stefan Andersson – 070-6428303                  
 • Urvägen
  • Stickan Eriksson – 072-2087728
 • Viktoriavägen
  • Stickan Eriksson – 072-2087728