Välkommen till Torpa skogs hemsida!

” Årsmöte per Capsulam 2020”

Nu finns årsmötesprotokoll för Tomt & Väg upplagda här på vår hemsida. Protokollen har också mailats, alternativt skickats per post.

 

Arbetsdag vid Nässelvikens brygga hösten 2020 i strålande sol

Tack alla som medverkade!
Även tack till er som inte kom av hänsyn till oss andra.
 
Vänliga hälsningar från 
Bryggkommittén

Årsmöte per Capsulam”

-Inkomna förslag för Tomt & Väg –

Inkomna förslag för Tomt & Väg har nu gåtts igenom och 5 frågor blir föremål för omröstning. Samtliga inskickade skrivelser och förslag samt dokument för röstning hittar ni under fliken protokoll/ årsmöten.

OBS!  Rösterna ska vara styrelsen tillhanda senast 15/10–20

Ett preliminärt 

17/9-20 till samtliga medlemmar. Dokumenten finns också att ta del av här på vår hemsida

 
*** Uppdatering 7/8-20 ***
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med omtanke om varandra, och i avvaktan på nya direktiv från myndigheten, har styrelsen som tidigare meddelats skjutit fram tidpunkten för årsmötet.
Styrelsen är angelägen om att alla medlemmar har full insyn i styrelsens arbete. Vid vårt nästa möte den 15 augusti 2020 kommer beslut tas om ”Tidpunkt och former för årsmötet 2020”.
Vid mötet kommer den inkomma skrivelsen från Hans T Lundquist Torpet 5:53 att behandlas.
 
Skrivelsen bilägges här
 
Hej ! För att föreningarna  , Tomtägareföreningen och vägföreningen ska fortsätta att fungera ,måste ett ”årsmöte” snarast sättas ut och verkställas.
Varför ? se föreningarnas stadgar. De sittande styrelsen har INTE medlemmarnas
mandat att leda föreningarna. Ni är INTE framröstade av medlemmarna att leda föreningarna 2020/2021.
Detta brev bör tas upp på nästa styrelsemöte (augusti 2020) .
Är tacksam för svar. Tas det upp på styrelsemötet ?
 
Medlemm : Hans T Lundquist ,torpet 5:53
 
**Dikesröjning**
Dikesröjning är genomförd.
 
Saltning för dammbindning är utförd.
 
 
** Stölder, sabotage och skadegörelse inom Torpaskog! **
 
Vi har fått information om att det har förekommit både stöld av verktyg och skadegörelse/ sabotage av fordon/maskiner inom vårt område, så vi uppmanar alla att vara vaksamma och hålla koll på omgivningarna.
Styrelsen för Torpaskog
 

 

Senaste nytt