Välkommen till Torpa skogs hemsida!

Senaste nytt

Stort tack till alla er som gjorde en insats på vår gemensamma städdag!

Det rensades ris, grenar o mindre träd inom våra grönområden och badplatser snyggades till. Mycket ris utefter Torpavägen kunde köras direkt till eldningsplatsen, eller som vid Ropuddsvägen, till befintligt risupplag. Annat som samlades ihop inom området kommer tas om hand successivt.


Årsmöten för vägsamfällighet & tomtägareförening hålls 7/8 -21.

Ladda ner och läs all information här: årsmöten.pdf

20/4 -21 11:40


15 April, Vi söker kandidater till Styrelsen !

Info fr Valberedningen

 

”Vårarbete påbörjat på våra vägar”

Kör försiktigt så ni undviker stenskott då många av våra vägar nu är nygrusade!

 

Torpa Skogs tomtägareförening

Vårstädning 2021- enskilda insatser!

Lördagen den 24 april kl. 10:00   

Ingen gemensam samling, all information finns i länken nedan.

Vårstädning_2021

April 2021, Mail/E-post funktionen på Hemsidan fungerar inte just nu!

Söker du kontakt med Styrelsen – Använd din vanliga maila/e-post och skicka på
info.torpaskog@hotmail.com så skall det gå bra!
Om du skickat något under senaste tiden och inte fått svar, v.g. skicka igen.

 

Till båtplatsägarna vid Nässelvikens brygga

Arbetsdag vid bryggan lördagen 8 maj kl 10.00

Information hittar ni via länk nedan

Arbetsdag Nässelvikens brygga

”Nytt på Torpa Skog mars 2021”

Information hittar ni via länk nedan och på våra anslagstavlor!

Nytt på Torpa Skog mars 2021

” Väguppdatering”

Tallbacken är nu lagad och framkomlig igen med bil efter den skada som förorsakats av regnet.

 
 
** Stölder, sabotage och skadegörelse inom Torpaskog! **
 
Vi har fått information om att det har förekommit både stöld av verktyg och skadegörelse/ sabotage av fordon/maskiner inom vårt område, så vi uppmanar alla att vara vaksamma och hålla koll på omgivningarna.
Styrelsen för Torpaskog