Välkommen till Torpa skogs hemsida!

Senaste nytt

Till er som fått kallelse till årsmöten per post då vi inte har er mailadress

Rätt mailadress för att anmäla närvaro till årsmötena är

          info.torpaskog@hotmail.com

—————————————————————————————————————————-

Spel och lek inställt även denna sommar

Under 2021 kommer vi endast att ha gräset klipp så att ängen kan nyttjas för enskilt spel och lek. Vi ser fram emot att kunna återuppta den populära och traditionsenliga aktiviteten på Torpaängen nästa år.


ÅRSMÖTEN 7 augusti 2021

Torpa Skogs vägsamfällighet & Torpa Skog tomtägareförening ekonomisk förening

Per den 1 maj har styrelsen inte fått in någon avvikande mening till förslaget om att senarelägga årsmötena 2021 till den 7 augusti. Årsmötena kommer därför att hålla i enlighet med styrelsens förslag den 7 augusti 2021 på Torpaängen.
Årsmöteshandlingar.

Kallelse och årsmöteshandlingar inklusive hittills erhållna motioner, finns tillgängliga på vår hemsida, info@torpaskog.com. Handlingar kommer att kompletteras succesivt. Definitiva handlingar inklusive kallelse ska enligt stadgarna skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor innan årsmötet.

Notera att årsmötena i år kommer att behandla motioner inkomna både år 2020 och år 2021. Eventuellt tillkommande motioner publiceras stadgeenlig, på hemsidan, senast den 23 juli 2021, två veckor innan årsmötena.

Ladda ner som PDF

Styrelsen för
Torpa Skog vägsamfällighet
Torpa Skog tomtägareförening ekonomisk förening

15/6 -21 12:35


Stort tack till alla er som gjorde en insats på vår gemensamma städdag!

Det rensades ris, grenar o mindre träd inom våra grönområden och badplatser snyggades till. Mycket ris utefter Torpavägen kunde köras direkt till eldningsplatsen, eller som vid Ropuddsvägen, till befintligt risupplag. Annat som samlades ihop inom området kommer tas om hand successivt.


Årsmöten för vägsamfällighet & tomtägareförening hålls 7/8 -21.

Ladda ner och läs all information här: årsmöten.pdf

20/4 -21 11:40


15 April, Vi söker kandidater till Styrelsen !

Info fr Valberedningen

 

”Vårarbete påbörjat på våra vägar”

Kör försiktigt så ni undviker stenskott då många av våra vägar nu är nygrusade!

 

Torpa Skogs tomtägareförening

Vårstädning 2021- enskilda insatser!

Lördagen den 24 april kl. 10:00   

Ingen gemensam samling, all information finns i länken nedan.

Vårstädning_2021

April 2021, Mail/E-post funktionen på Hemsidan fungerar inte just nu!

Söker du kontakt med Styrelsen – Använd din vanliga maila/e-post och skicka på
info.torpaskog@hotmail.com så skall det gå bra!
Om du skickat något under senaste tiden och inte fått svar, v.g. skicka igen.

 

Till båtplatsägarna vid Nässelvikens brygga

Arbetsdag vid bryggan lördagen 8 maj kl 10.00

Information hittar ni via länk nedan

Arbetsdag Nässelvikens brygga

”Nytt på Torpa Skog mars 2021”

Information hittar ni via länk nedan och på våra anslagstavlor!

Nytt på Torpa Skog mars 2021

” Väguppdatering”

Tallbacken är nu lagad och framkomlig igen med bil efter den skada som förorsakats av regnet.

 
 
** Stölder, sabotage och skadegörelse inom Torpaskog! **
 
Vi har fått information om att det har förekommit både stöld av verktyg och skadegörelse/ sabotage av fordon/maskiner inom vårt område, så vi uppmanar alla att vara vaksamma och hålla koll på omgivningarna.
Styrelsen för Torpaskog