Välkommen till Torpa skogs hemsida!

Här finns det material, dokument, kartor, stadgar, mötes -protokoll etc. som

berör de 140 medlemmarna i Torpa skogs tomt och väg -förening, Muskö.

Utöver flikarna ovan finns nedan

  • En Händelsekalender för gemensamma aktiviteter, träffar, städdagar mm.
  • En egen flik med information för den planerade Parkavverkningen
  • En ruta för lite allmänna nyheter mm i föreningen

Längst ner på sidan en lösning för att per e-post kunna skicka in tips, bilder, frågor etc. till styrelsen.

Med vänlig hälsning, Styrelsen i Torpa Skog