Välkommen till Torpa skogs hemsida!

**Dikesröjning**
Dikesröjning är beställd men arbetet är försenat och beräknas komma igång under v. 31. Förseningen beror på av att maskinen är på reparation.
 
Saltning för dammbindning är utförd.
 
 
** Stölder, sabotage och skadegörelse inom Torpaskog! **
 
Vi har fått information om att det har förekommit både stöld av verktyg och skadegörelse/ sabotage av fordon/maskiner inom vårt område, så vi uppmanar alla att vara vaksamma och hålla koll på omgivningarna.
Styrelsen för Torpaskog
 

** Onsdagslekar **

På grund av rådande Coronapandemi tvingas vi ställa in de populära onsdagarnas spel och lek. Gräsmattan kommer att klippas och alla som vill är välkomna till ängen för egna aktiviteter.

*** ÅRSMÖTET UPPSKJUTET ***

Årsmöteshandlingar finns nu tillgängliga under fliken protokoll.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer skjuter vi fram årsmötet. Nytt datum kommer så fort vi vet mer. 

Nytt på Torpa Skog 23 mars 2020. Klicka här och läs om våren 2020.

Senaste nytt

  • Arbetsdag i Nässelviken
    Vi har försökt följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer att inte samla för många personer, pga den smittospridning som fortfarande finns. På bilden … Läs mer