Välkommen till Torpa skogs hemsida!

”Nytt på Torpa Skog december -2020”

Information hittar ni via länk nedan och på våra anslagstavlor!

Nytt på Torpa Skog december 2020

 

” Årsmöte per Capsulam 2020”

Nu finns årsmötesprotokoll för Tomt & Väg upplagda här på vår hemsida. Protokollen har också mailats, alternativt skickats per post.

 

Arbetsdag vid Nässelvikens brygga hösten 2020 i strålande sol

Tack alla som medverkade!
Även tack till er som inte kom av hänsyn till oss andra.
 
Vänliga hälsningar från 
Bryggkommittén

Årsmöte per Capsulam”

-Inkomna förslag för Tomt & Väg –

Inkomna förslag för Tomt & Väg har nu gåtts igenom och 5 frågor blir föremål för omröstning. Samtliga inskickade skrivelser och förslag samt dokument för röstning hittar ni under fliken protokoll/ årsmöten.

OBS!  Rösterna ska vara styrelsen tillhanda senast 15/10–20

Ett preliminärt 

17/9-20 till samtliga medlemmar. Dokumenten finns också att ta del av här på vår hemsida

**Dikesröjning**
Dikesröjning är genomförd.
 
Saltning för dammbindning är utförd.
 
 
** Stölder, sabotage och skadegörelse inom Torpaskog! **
 
Vi har fått information om att det har förekommit både stöld av verktyg och skadegörelse/ sabotage av fordon/maskiner inom vårt område, så vi uppmanar alla att vara vaksamma och hålla koll på omgivningarna.
Styrelsen för Torpaskog
 

 

Senaste nytt