Välkommen till Torpa Skogs hemsida


Styrelsen byter E-post för att förenkla för er medlemmar!

Ni når oss nu på följande E-post: Styrelsen@torpaskog.com

Den tidigare E-post adressen kommer även i fortsättningen att övervakas av styrelsen.
Övrig kontaktinformation finner ni under fliken Torpaskog -> Styrelsen


Uppdatering gällande Parkavverkningen & Mälarö Timber

Nya styrelsen har tagit tag i parkavverkningen och det fortsatta samarbetet med Mälarö Timber. 

Den 2021-09-27 skickades en formell uppsägning till Mälarö Timber där vi åberopade den mycket utdragna processen mot vad som står i det undertecknade avtalet mellan Torpa Skog och Mälarö Timber.

Vi påtalade även att den utrustning och de flishögar som finns kvar på området måste tas hand om och avlägsnas.

2021-10-18 svarar Mälarö Timber på uppsägningen med följande;  

”Vi accepterar uppsägningen av avtalet utan invändningar.
Utrustningen efter Torpaängsvägen kommer att hämtas med lastbil inom 3-4 veckor.


Skogsmaskinen vid Grangränd ska få en dags service av mina killar, och sedan ska den auktioneras ut på Klaravik. För vinnande köpare ingår även kringutrustningen som ligger bredvid maskinen. Räknar med att Klaravik sätter ut maskinen på annons om ca 1 månad. 

Rishögarna efter Torpaängsvägen, Ropuddsvägen samt Grangränd är av Mälarö Timber AB, sålda till StoraEnso Skog, och de kommer att flisas under hösten/förvintern enligt deras flödesledare Kerstin Sjurin.”

Av ovan framgår att samarbetet med Mälarö Timber därmed är avslutat och styrelsen kommer att ta fram en plan för hur vi skall arbeta vidare med detta.

Om det finns fastighetsägare som har haft kontakt med Mälarö Timber för avverkning på egen tomt och man önskar fortsätta med Mälarö Timber, så är detta något som måste drivas vidare av den enskilde fastighetsägaren. 

/ Med vänlig hälsning, Styrelsen

2021-11-07 21:37


Styrelsen Vägsamfälligheten informerar:

Det finns ett antal vägkontakt personer inom våra vägar och deras uppgift är att ha lite tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till den vägansvarige i styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas. Kontaktlistan är nu uppdaterad och ni hittar den under Vägsamfälligheten – Våra Vägar


Städdag Vägsamfälligheten:

Stort tack till samtliga som deltog på Städdagen i vägsamfälligheten, ett 40-tal medlemmar och gäster dök upp för att se till att vägarna, diken och skogen intill håller sig i skick. Många vändor med släp till torpa-ängen där Roffe tog emot, de fyra ekipagen med släpvagn fick verkligen jobba för att hålla efter.

Bilder från Tallbacken och Hydroforvägen.

Styrelsen vill tacka samtliga som ställde upp under dagen!

/Styrelsen


Stort tack till alla er som gjorde en insats på vår gemensamma städdag!

Det rensades ris, grenar o mindre träd inom våra grönområden och badplatser snyggades till. Mycket ris utefter Torpavägen kunde köras direkt till eldningsplatsen, eller som vid Ropuddsvägen, till befintligt risupplag. Annat som samlades ihop inom området kommer tas om hand successivt.


Torpa Skogs tomtägareförening

Vårstädning 2021- enskilda insatser!

Lördagen den 24 april kl. 10:00   

Ingen gemensam samling, all information finns i länken nedan.

Vårstädning_2021

Till båtplatsägarna vid Nässelvikens brygga

Arbetsdag vid bryggan lördagen 8 maj kl 10.00

Information hittar ni via länk nedan

Arbetsdag Nässelvikens brygga

”Nytt på Torpa Skog mars 2021”

Information hittar ni via länk nedan och på våra anslagstavlor!

Nytt på Torpa Skog mars 2021

 
** Stölder, sabotage och skadegörelse inom Torpaskog! **
 
Vi har fått information om att det har förekommit både stöld av verktyg och skadegörelse/ sabotage av fordon/maskiner inom vårt område, så vi uppmanar alla att vara vaksamma och hålla koll på omgivningarna.
Styrelsen för Torpaskog