Välkommen till Torpa skogs hemsida!

Här finns det dokument, kartor, stadgar, mötes -protokoll etc. som berör de 140 medlemmarna i Torpa skogs tomt och vägförening på Muskö.

Nytt på Torpa Skog 23 mars 2020. Klicka här och läs om våren 2020.

Utöver flikarna ovan finns

  • En händelsekalender för gemensamma aktiviteter, träffar, städdagar mm.
  • En egen flik med information för den planerade parkavverkningen
  • En ruta för lite allmänna nyheter mm i föreningen

Längst ner på sidan en lösning för att per e-post kunna skicka in tips, bilder, frågor etc. till styrelsen.

Med vänlig hälsning, Styrelsen i Torpa Skog