Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR-General Data Protection Regulation.

Sedan 2018 finns det nya regler om hur personlig data skall sparas inom företag och organisationer. Det berör även små föreningar som Torpa Skog.

Det vi gör inom föreningen är att härmed meddela dig om att vi har,

  • Medlemsregister med namn, fastighet och faktureringsinformation.
  • Vi försöker också hålla en uppdaterad lista på e-postadresser och telefonnummer.

Inget av detta läggs ut på hemsidor. Och alla data skall vara lätt att städa bort när ex. en medlem slutar.

I protokoll och på hemsidor kan medlemmars namn förekomma.

För ev. andra texter, foton etc. skall vi alltid fråga personen innan något sparas eller läggs upp.

Mer info

https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_dataskyddsf%C3%B6rordningen

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.701782/gdpr-smocka-sverige?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=IDG%20Senaste%20nytt%20Morgon%202017%202018-05-04%207%3A43%3A09