Tomtägareförening

Signerade/påtecknade originalhandlingar finns arkiverade hos styrelsen.
Protokoll, kallelser etc. för 2020:

Preliminärt protokoll Årsmöte Tomt 2020

Följebrev årsmöte Tomt & Väg 2020

Kallelse per capsulam Årsmöte Tomt 2020gf

Angående beslut om stadgar punkt 15 på dagordningen

Valberedningens förslag till Väg o Tomt 2020

Motion Lisbet Engstrand 2020-03-19

Motion Peter Sikström 2020-08-06

Motion Andreas Swills 20200415

Kallelse årsmöte Tomt 2020_revb

Förvaltningsberätelse Tomt_revb 2019

Revisionsberättelse tomt april 2020

Tomt Resultat o balans 2020-04-27

Tomten-styrelsens förslag 2020_revb

Notvarpet Resultat o balans 2020-04-27

Nässelviken Resultat o balans 2020-04-27

Protokoll, kallelser etc. för 2019:

2019-Årsmöte-tomt-klart

Översänder förslag till budget för Nässelviken

nässelviken res

notvarpet res

Tomten-styrelsens förslag 2019

Stadgar för Torpa Skog aug 2018 ändringsmarkerad TOMT (1)

Motion Lisbeth Engstrand

Förvaltningsberättelse Tomt 2018_revc

Kallelse årsmöte Tomt 2019 (1)

Resultat tomt 2018 rev_c (1)

Protokoll, kallelser etc. för 2018:

Årsmöte Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening 2018

Årsm 18 Förvaltningsberättelse Tomt 2017_jo

Årsm 18 boksl budget Tomt

Årsm 18 Nässelvikens brygga resultat och balansräkning

Årsm 18 Torpa Skog Ek för – styrelsens förslag 2018

Årsm 18 Revisionsberättelse tomt för 2017

Årsm 18 Motion L Engstrand

Årsm 18 Motion fr bryggkomitten

Årsm 18 Kallelse årsmöte Tomt 2018

Protokoll från 2016:

Info_Torpa_juni 2016-1
Kallelse årsmöte Tomt 2016
Tomt årsmöte 16
Årsmöte 2016 Tomt Rev.berättelse ek. förening
Årsmöte 2016 Tomt Torpa Skog Ek för styrelsens förslag(3)

Protokoll, kallelser etc. från 2017:

2017 signerade årsmötes protokoll Tomt

Torpa Skog tomt styrelsens förslag 2017

Resultat tomt 16

Resultat Nässelviken 16

Resultat Notvarpet 16

Motion hjärtstartare

Kallelse årsmöte Tomt 2017

Förvaltningsberättelse Tomt 2016

Budget tomt 17