Eldningsplats och eldningsveckor

Föreningen har en eldningsplats, Torpaängsvägen. Den är för det ris, grenar etc. som vi tillsammans samlar in på arbetsdagarna från förenings område.

OBS!

Vid senaste eldningen 13/10 fanns det en massa skräp och icke brännbart material gömt i rishögen, självklart inte bra och Absolut fel av er som slängt materialet där,,,

Brasa 18

Eldningsgruppen svarar för eldningen och ordningen vid eldningsplasten.

Stig Eriksson, Hans Lindberg, Ove Gustavsson, Roland Svensson och Tommy Strömbäck

För ris, grenar etc. från den egna tomten ansvarar respektive tomtägare själv för ev. eldning på sin tomt.

Lämpligen på de eldningsveckor som Haninge kommun hänvisar till, http://www.smohf.se/FAQ/Eldning/

  • På våren, v 15 och v 16 inklusive helgen före
  • På hösten, v 41 och v42 inklusive helgen före.