Eldningsplats och eldningsveckor

Föreningen har en eldningsplats på Torpaängsvägen. Den är för ris, grenar m.m. som vi tillsammans samlar in på arbetsdagarna från förenings område.

** Eldningsveckor höst-20 **

  • Vecka 41-42 med föregående lördag och söndag.

Vid senaste eldningen 13/10 fanns det en massa skräp och icke brännbart material gömt i rishögen, självklart inte bra och Absolut fel av er som slängt materialet där!

Brasa 18

Eldningsgruppen svarar för eldningen och ordningen vid eldningsplatsen.

Stig Eriksson
Hans Lindberg
Ove Gustavsson
Roland Svensson
Tommy Strömbäck

Ris, grenar m.m. från den egna tomten ansvarar respektive tomtägare själv för vid eventuell eldning på sin tomt. Tänk på att följa rekommendationerna från Haninge kommun.

I tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall endast under eldningsveckorna:

  • Vecka 15-16 med föregående lördag och söndag samt valborgsmässoafton.
  • Vecka 41-42 med föregående lördag och söndag.