Eldning av trädgårdsavfall

Torpa Skog Tomtägareförening har en eldningsplats på Torpaängsvägen. Denna eldningsplats är för ris, grenar m.m. som vi tillsammans samlar in på föreningens arbetsdagar.

Ris, grenar m.m. från den egna tomten ansvarar respektive fastighetsägare själv för vid eventuell eldning på sin egen tomt. Tänk på att följa rekommendationerna från Haninge kommun.

Enligt avfallsföreskrifterna i Haninge kommun får du elda ris, kvistar, grenar och annat torrt trädgårdsavfall om detta kan ske på ett säkert sätt under den tidsperiod som det är tillåtet att elda i kommunen. Kontrollera alltid på Haninge Kommuns hemsida vilka veckor som det är tillåtet. Denna information gäller i SRV:s kommuner.

Tänk på att eldning inte ska störa grannar, så håll uppsikt och elda med försiktighet.

Det är inte tillåtet att elda gräs, löv och trävirke.