Eldningsplats och eldningsveckor

Föreningen har en eldningsplats på Torpaängsvägen. Den är för ris, grenar m.m. som vi tillsammans samlar in på arbetsdagarna från förenings område.

** Eldningsveckor vår-21 **

  • Vecka 15-16 med föregående lördag och söndag.

Brasa 18

Eldningsgruppen svarar för eldningen och ordningen vid eldningsplatsen.

Stig Eriksson
Hans Lindberg
Thomas Andersson
Roland Svensson
Tommy Strömbäck

Ris, grenar m.m. från den egna tomten ansvarar respektive tomtägare själv för vid eventuell eldning på sin tomt. Tänk på att följa rekommendationerna från Haninge kommun.

I tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall endast under eldningsveckorna:

  • Vecka 15-16 med föregående lördag och söndag samt valborgsmässoafton.
  • Vecka 41-42 med föregående lördag och söndag.