Styrelsen

Styrelserna för tomtägareföreningen respektive vägsamfälligheten väljs vid årsmötet. Styrelserna består av samma personer men föreningarna agerar var för sig. Årsmöten hålls i maj månad.

Stadgeenliga meddelanden skickas till medlemmarna från styrelsen, i första hand till e-post och i andra hand till fysiska adresser. Meddelanden från styrelsen anslås även på någon av de anslagstavlor som finns uppsatta vid våra vägar. Meddelanden till styrelsen kan skickas via e.post till

info.torpaskog@hotmail.com

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Gunnel Forsberg 
gforsberg@live.se
073-512 91 04

Kassör:
Jan-Olov Wall
janolov.wall@telia.com 070-862 33 04

Ledamot / vägansvarig:
Kent Emtelin
kent@emtelin.se 08-711 4565, 070-577 47 70

Ledamöter:
Anders Fagerlind
anders.fagerlind@hotmail.se 070 742 14 87

Anders Weckes
anders.wecke@hotmail.com
Margaretha Wiechel
mmwiechel@gmail.com 070-249 11 09

Lars Stendahl
stormyra@gmail.com 073-655 15 26

Valberedningen:
Joachim Wolf Sammankallande
070-775 22 44
Göran Westberg
070- 834 30 85