Styrelsen

Styrelserna för tomtägareföreningen respektive vägsamfälligheten väljs vid årsmötet. Årsmöten hålls i maj månad.

Stadgeenliga meddelanden skickas till medlemmarna från styrelsen, i första hand till e-post och i andra hand till fysiska adresser. Meddelanden från styrelsen anslås även på någon av de anslagstavlor som finns uppsatta vid våra vägar.

Meddelanden till styrelsen kan skickas via e-post till: Styrelsen@torpaskog.com

Styrelsemedlemmar

Ordförande Väg samt Tomt:
Göran Westberg
Ordforande@torpaskog.com

Kassör Väg samt Tomt:
Lennart Björkman
Kassor@torpaskog.com

Sekreterare Väg samt Tomt:
Paola Zetterberg

Ledamot / Vägansvarig:
Johan Andersson
Niklas Eckerblom
Mia Paulsson
Joachim Wolf

Valberedningen:
Margareta Wiechel, sammankallande
Emma Sällylä
Linda Forsberg