Styrelsen

Styrelserna för tomtägareföreningen respektive vägsamfälligheten väljs vid årsmötet. Styrelserna består av samma personer men föreningarna agerar var för sig. Årsmöten hålls i maj månad.

Stadgeenliga meddelanden skickas till medlemmarna från styrelsen, i första hand till e-post och i andra hand till fysiska adresser. Meddelanden från styrelsen anslås även på någon av de anslagstavlor som finns uppsatta vid våra vägar. Meddelanden till styrelsen kan skickas via e.post till

info.torpaskog@hotmail.com

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Gunnel Forsberg
gunnel.m.forsberg@sll.se 070-737 42 08

Kassör:
Jan-Olov Wall
janolov.wall@telia.com 070-862 33 04

Ledamot / vägansvarig:
Kent Emtelin
kent@emtelin.se 08-711 4565, 070-577 47 70

Ledamöter:
Anders Fagerlind
anders.fagerlind@hotmail.se 0707421487

Anders Weckes
anders.wecke@hotmail.com
Margaretha Wiechel
mmwiechel@gmail.com 070-2491109

Jan Sundvall
jan.e.sundvall@gmail.com 070-6515534 (endast för Vägföreningen)
Lars Stendahl
stormyra@gmail.com 073-6551526
(endast för Tomtföreningen)

Valberedningen:
Herbert Kussbach Sammankallande
08-39 47 54, 08-500 469 54
Leif Cardmark
08-500 277 69, 070-848 52 00