Styrelsen

Styrelserna för tomtägareföreningen respektive vägsamfälligheten väljs vid årsmötet. Styrelserna består av samma personer men föreningarna agerar var för sig. Årsmöten hålls i maj månad.

Stadgeenliga meddelanden skickas till medlemmarna från styrelsen, i första hand till e-post och i andra hand till fysiska adresser. Meddelanden från styrelsen anslås även på någon av de anslagstavlor som finns uppsatta vid våra vägar. Meddelanden till styrelsen kan skickas via e.post till

info.torpaskog@hotmail.com

Styrelsernas medlemmar

Ordförande: Gunnel Forsberg, gunnel.m.forsberg@sll.se , 070-737 42 08,
Kassör: Jan-Olov Wall, janolov.wall@telia.com  , 070-862 33 04
Ledamot / vägansvarig: Kent Emtelin, kent@emtelin.se , 08-711 4565, 070-577 47 70
Ledamot: Anders Fagerlind  , anders.fagerlind@hotmail.se, 0707421487

Ledamot: Anders Weckes, anders.wecke@hotmail.com

Ledamot: Joachim Wolf , hejwolf@gmail.com , 070-7752244
Ledamot: Jan Sundvall  jan.e.sundvall@gmail.com  070-6515534 (endast för Vägföreningen)
Ledamot: Lars Stendahl  stormyra@gmail.com, 073-6551526 (endast för Tomtföreningen)
Valberedningen
Herbert Kussbach Sammankallande 08-39 47 54, 08-500 469 54
Leif Cardmark 08-500 277 69, 070-848 52 00