Styrelsen

Styrelserna för tomtägareföreningen respektive vägsamfälligheten väljs vid årsmötet. Årsmöten hålls i maj månad.

Stadgeenliga meddelanden skickas till medlemmarna från styrelsen, i första hand till e-post och i andra hand till fysiska adresser. Meddelanden från styrelsen anslås även på någon av de anslagstavlor som finns uppsatta vid våra vägar. Meddelanden till styrelsen kan skickas via e.post till

Styrelsen@torpaskog.com

Styrelsemedlemmar

Ordförande Väg samt Tomt:
Christin Svensson
Ordforande@torpaskog.com
070-252 13 26

Kassör Väg samt Tomt:
Johan Nisses
Kassor@torpaskog.com

Sekreterare Väg samt Tomt:
Paola Zetterberg
Sekreterare@torpaskog.com
070-392 80 21

Ledamot / Vägansvarig:
Leif Fagerlind
Vagansvarig@torpaskog.com
070-332 79 72

Övriga:
Göran Westberg
070-834 30 85
Jan Sund 
076-798 34 20
Andreas Swills
070-253 95 03
Johan Andersson – Ansvarig Brunnar TS.
070-595 55 24

Valberedningen:
Joachim Wolf Sammankallande
070-775 22 44