Brunnar och pumpar

Tillgång till vatten tillgodoses för många tomtägare genom egna borrade brunnar. Utöver detta tillhandahåller föreningen allmänna brunnar inom området. Tre brunnar är försedda med handpumpar och em är elektriskt vilka några tomtägare har anslutit ledningar till och står då också för driftkostnaderna. El pumpen är uppvärmda och kan användas året om. Det finns tappkran.

Vi har som tur är ännu inte haft några större problem med saltvatteninträngning etc. som tyvärr drabbat många brunnar i skärgården. Men var sparsam med din vattenförbrukning!