Vatten

Torpa Skog Tomtägareförening har inom området fem allmänna brunnar. Av dessa är tre brunnar försedda med handpumpar och två är med elektrisk pump. De två brunnar med elektrisk pump finns på Nässelviksvägen och Besvärsvägen. Här har Tomtägareföreningen en 1/6-del i respektive pump. Driftkostnaderna delas med de fastigheter som har en direktanslutning till dessa två pumpar/brunnar. Brunnar med elektrisk pump är också uppvärmda och vatten kan hämtas året runt. Tappkran finns vid samtliga pumpar. Vattenprov tas på brunnar med elektrisk pump, för övriga brunnar med handpump tas inget vattenprov och därmed kan Tomtägareföreningen inte garantera att vattnet är tjänligt.

Så här långt har föreningen inte haft några större problem med brunnarna. Vatten har funnits att tillgå, men tänk alltid på att vara sparsam med din vattenförbrukning.