Vatten

Tillgång till vatten tillgodoses för många tomtägare genom egna borrade brunnar. Utöver detta tillhandahåller föreningen fem allmänna brunnar inom området. Tre brunnar är försedda med handpumpar och två är elektriska vilka några tomtägare har anslutit ledningar till och står då också för driftkostnaderna. El pumparna är uppvärmda och kan användas året om. Det finns tappkran vid samtliga pumpar.

Vi har som tur är ännu inte haft några större problem med saltvatteninträngning etc. som tyvärr drabbat många brunnar i skärgården. Men var sparsam med din vattenförbrukning!