Notvarpet

Notvarpet

Notvarpets båtplats har en egen kommité som ansvarar för verksamheten. Vid Notvarpet finns det möjligheter att dra upp mindre båtar.

Uppläggning endast för klubbens medlemmar.

Båtuppdragningsplatser finns också öster och väster om den gamla ångbåtsbryggan vid Horsfjärden.

Kontaktperson:
Andreas Swills
Notvarpet@torpaskog.com
070-253 95 03