Notvarpet

Notvarpet

Notvarpets båtplats har en egen kommité som ansvarar för verksamheten. Vid Notevarpet finns det möjligheter att dra upp mindre båtar.

Båtuppdragningsplatser finns också öster och väster om den gamla ångbåtsbryggan vid Horsfjärden.

Kontaktperson:
Jan-Olov Wall
janolov.wall@telia.com / info.torpaskog@hotmail.com
070-862 33 04