Parkavverkning/Trädfällning, historik,,

Uppdaterat/rensat Juli 2024,, // Joachim Wolf

Tomtföreningen tecknade efter årsmötet 2016 avtal med Mälarö Timber för att skapa en mer livskraftig skog och ljusare miljö på föreningens område.  Detta efter Många avstämningar med kommun, skogsvårdsstyrelsen m.fl..

Tyvärr fanns det inget slutdatum i avtalet, om Mälarö Timber utnyttjade det eller bara var allmänt svåra att få saker utförda, vem vet ?! 

Nu i Juli 2024 är all skogsgallring/avverkning klar av annan firma. Återstår gör för dem att ”städa av” områdena från det mesta av grenar o kvarliggande skogsspill. Preliminärt i augusti 2024. Därefter får vi nog alla en del att göra  med de avtryck som maskinerna mm har lämnat efter sig.

Nedan några klipp 2016-2019,,

————————————————————–

Utskick från Januari 2019    Hej alla på Torpa Skog!

Det har in varit tyst länge från mig, men det beror på att jag i slutet av november började minska kraftigt i vikt, började kräkas blo och blev helt orkeslös.
—————–
  • Hej alla på Torpa Skog!Jag hoppas Ni haft en bra sommar i värmen. I skogen har det dock varit problematiskt då inga avverkningar har kunnat göras pg a brandrisken.

———————–

Hej alla på Torpa!  I fredags 18 maj ufärdade StoraEnso Skog avverkningsförbud för stora delar av Mälardalen och Södertörn då SMHI uppgraderat risken för antändning och spridning av skogsbrand till

———————-

Hej på Muskö!

Vi är nu på väg ner från Torpavägen igen med vår skördare för att sedan gå över på Nässelviksvägen och sedan fortsätta. En del tomter längst upp efter Torpavägen är klara och vi kommer att ta resterande allt eftersom vi passerar och vi kommer att köra i följande turordning framöver när det gäller tomterna:

  • Februari/Mars 2018 , text nedan kopierat från det som Mälarö skall ha mailat ut till alla medlemmar.

    Nu är maskinen äntligen på Muskö och vi skall dra igång projektet med träfällning.

Vid möte med Mälarö Timber nu i början av november gicks planeringen för det fortsatta arbetet igenom.Bland annat diskuterades kommunens besked i frågan om strandskyddet.

  • September 2017, Klippt från Informationsbladet,

Trädgruppen har regelbundna möten med arbetsledaren Håkan Andersson på Mälarö Timber. Under delar av sommaren har arbetet fortsatt med att röja bort ris mm i anslutning till Alkällsvägen.

———————————————–

Nytt nu i slutet av April 2017,  om Status etc.

Våren har kommit och som många säkert sett, så ligger skogsavverkning nere för tillfället. Den milda vintern och än så länge kalla våren har gjort att bärigheten i skogsmarkerna är för dålig för att kunna köra för fullt som planerat.

Fortsatt avverkning på föreningens allmänna ytor kommer att ske efter sommaren då vi förhoppningsvis ska ha fått bättre förutsättningar med stabilare och torrare marker.

Mälarö Timber, personligt info brev okt 16

I dokumenten nedan finns den information som presenterats hittills på årsmöte mm.

Bland dokumenten finns även ett äldre (2007) dokument som ger information om våra områden.

Plan 1. Karta skogsavvärkning

Plan parkavverkning

Skog, 2016 Utskick ihop väg-städdag

Skoglig åtgärdsplan Torpa Skog 2016 Mälarö T

Skogsinfo 2007

Årsmöte 2016 Bilaga 2 Karta till skogsvårdsplan

Årsmöte 2016 Skog Bilaga 1 Skogsvårdsplan från Mälarö Timber