Information/nyhetsruta

 1. Här finns korta tips om vad som är uppdaterat på sidorna. 

Händelsekalender och den planerade Parkavverkningen har egna flikar nere på hemsidan

 • 2 Jan, Jaktsäsongen avslutas med jakt 15.e och 29.e Januari.
 • Gott Nytt År !! ————————————————-
 • 10 Nov. Den planerade jakten Onsdag 20/11 är inställd, istället planeras den att ske 27/11.
 • 7 Nov. Protokoll för de senaste styrelsemötena ligger upplagda under Protokoll, Styrelsemöten och respektive Väg o Tomt flik
 • 15 okt. Provfisket gav intressanta resultat! Några Jättestora abborrar, 43,5 cm och 2kg och 40 cm och 1,5 kg, men inga gäddor (vilket mina bygg-gubbar fick upp för 2 år sedan, 1,5-2kg (de sjösattes igen))
 • Abborrar
 • 3 okt. Styrelsen genomför Provfiske/inventering med nät i Torpa Sjön vid några tillfällen närmaste veckan.
 • 25 Sep.  För er med båtplats i Nässelviken är bom-upptagning mm 19 Oktober 10:00, se mer i händelsekalendern.
 • 25 Sep. Jaktsäsongen närmar sig, prel. för 1.a jakt 2 Oktober, se mer i händelsekalendern.
 • 2 Sep, Påminnelse – Städdag  vägföreningen 7 september !
 • 26 Augusti, Årsmötes protokoll finns nu upplagda under Protokoll, Årsmöten samt här, 2019 Årsmöte väg, klart 2019 Årsmöte tomt, klart
 • 17 Maj, dokumenten för resultat o budget är uppdaterade
 • 6 Maj, Ny info från Mälarö under Parkavverkning, samt mailat från Mälarö
 • 4 Maj, Årsmötes kallelser, dokument etc. Som anslog 29 Mars är årsmötet 18 Maj, kallelser, motioner, budget etc. ligger upplagda under Protokoll Årsmöten, Tomt respektive Väg.
 • Välkomna!
 • 25 April, Senaste styrelseprotokollen ligger upplagda under protokoll, styrelsemöten
 • 24 April, Diverse mailutskick för att ”städa” i epost-adresser, ca: 20 st saknar fungerande adress!  Är du osäker eller inte fick något mail 24.e , maila in via hemsidan nedan och fråga så får du svar!
 • 15 April, För er med båtplats i Nässelviken, Arbetsdag 11 Maj, samling 10:00
 • 29 Mars, Nya Nyhetsbrevet för våren 2019 hittar du här, Info_Torpa_mars 2019
 • 29 Mars, Senaste styrelseprotokollen ligger upplagda under protokoll, styrelsemöten
 • 29 Mars, Årsmötet är nu bokat till 18 Maj! alla underlag etc. läggs succesivt upp under protokoll Årsmöte
 • 29 Mars, Årets städdag för tomtföreningen är den 17 April!  vårstädning_2019
 • 29 Mars, Det senaste från Mälarö Timber återfinns under Parkavverkning
 • 24 Januari, Mälarö Skogs senste uppdatering finns under ”parkaverkning”
 • 24 Januari, nästa jakt i vår Torpa Skog är planerad till onsdagen 30.e Januari.
 • 2 Januari, Senaste mötesprotokollen ligger upplagda!
 • 2019 – Gott Nytt År !-——————————————————————————-
 • 16 Oktober, Vid senaste eldningen 13/10 vid vår gemensamma eldningsplats (som bara får fyllas på vid arbetsdagar eller efter kontakt med styrelsen eller eldningsgruppen)  fanns det tyvärr massa skräp och icke brännbart material gömt i rishögen, inte så bra tänkt 🙁
 • Tack till eldningsgruppen Brasa 18
 • 8 Oktober, uppdateringar angående svar om passage vid Jakt, påminnelse till er som inte svarat! Jakt inom Torpaskog 2018 medgivande (1)
 • 19 Sep. Angående Jakt, se Jakt inom Torpaskog (1)  Jakt bildoch ta beslut som du meddelar styrelsen
 • 19 Sep.  För de med båtplats i Nässelviken, 13 Oktober är det arbetsdag med bomupptagning etc. Kallelse till arbetsdag vid Nässelvikens brygga lördagen 13 oktober 2018
 • 2 Sep. De fallna träden vid rådjursstigen är nu undanröjda.
 • 1 Sep. Städdagen löpte på bra och med klippningen av de flesta diken ser det nu bra ut.
 • 9 Aug. Städdag Vägförening blir den 1 Sep. Höststädning 2018
 • 6 Augusti, Träffen(11/8) vid Nässelviken är tyvärr inställd.
 • 6 Augusti, tänk på vattenförbrukningen, flera har problem med tillgången i sina brunnar.
 • 6 Augusti, Hundbad direkt vid badplatserna undanbedes.
 • 23 Juni, Årsmötesprotokollen inklusive Vägplan ligger nu upplagt under Protokoll, årsmöten
 • 17 Juni, Bryggkommite’n Nässelviken anordnar träff/sam-kväm den 11.e Augusti, 15:00 för båtplats medlemmar.
 • 1 Juni, protokollen från senaste Styrelsemötet ligger upplagt.
 • 19 Maj, Årsmötet hölls, 3 nya ledamöter valdes in i varje del-förening, protokoll inom kort
 • 8 Maj, Om Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR , information under övrigt.
 • 6 Maj, uppdatering om avverkningen från Mälarö T. under Parkavverkkning/Trädfällning
 • 3 Maj, Kallelser till Årsmötet 19 Maj, ligger nu upplagda under Protokoll, där finner du också senaste styrelseprotokollet.
 • 23 April, Nytt informationsblad på anslagstavlor samt här, Info_Torpa_2018 04-1
 • 29 Mars, ett antal nyheter, uppdateringar inför helgen, Glad Påsk!
  • Tillfälle, just nu finns det flera lediga båtplatser i Nässelviken, se vidare under Bryggor , Nässelviken!
  • Årsmöte, 19 Maj !
  • Städdag, Tomtföreningen 28 April!
  • Har du tittat igenom på de senaste styrelse protokollen?
  • Nästa styrelsemöte 7 April.
  • Skogsavverkning, Mälarö Timbers mail till medlemmar i Parkavverkkning/Trädfällning
 • 14 Feb. Sandlådorna för halkbekämpning kollas och fylls då & då, Om ni ser att det börjar ta slut, maila gärna in till hemsidan eller hör av er direkt till vägansvarig.
 • 10 Nov. Jakt kommer preliminärt att ske i vårt område; 30/11, 14/12, 11/1 och 25/1.
 • 10 Nov. Uppdatering angående Parkavverkningen finns under http://torpaskog.com./parkavverkningtradfallning/
 • 2 Nov. Årets jaktsäsong är inledd, skyltar sätts upp för de dagar och de delar av området som berörs.
 • 26 Sep. Årsmötesprotokollen finns nu upplagda under protokoll,Det har i år varit upprepade kontakter mellan både representanter för årsstämman och styrelsen för att säkerställa korrekta beslutsformuleringar i åretsstämmoprotokoll vilket lett till att vi först nu har färdiga handlingar. Vi beklagar givetvis detta men hoppas på er förståelse.  Vänligen Gunnel Forsberg
 • 21 Sep. Nytt Infoblad på anslagstavlor och här, Info_Torpa_sept 2017
 • 21 Sep, gäller -5 Okt. prel. jakt i våra områden
 • I Sep, gäller – 21 Okt. Nässelviken, arbetsdag med bomupptagning etc.
 • 26 Aug, Bryggkommiten anordnar informationsträff och korvgrillning ner i Nässelviken, 15:00, 26 aug Nässelviken
 • 15 Juni, Styrelsens representant med vägansvar – Kent hälsar att – Torpavägen Nässelviksvägen samt Notvarpsvägen kommer att grusas med 0-16 grus veckan före midsommar.
 • 12 Juni, Nytt Nyhetsbrev här och på anslagstavlor, Info_Torpa_juni 2017_doc-1
 • 10 Juni, Försommarträff på Torpa Äng med lekar o bakluckeloppis!  Bakluckeloppis 2017
 • 16 Maj, Några vägar ex. Notvarpsvägen får just nu ett relativt grovt lager grus. Det skall sedan ”ligga till sig” några veckor innan en avjämning sker samt finare grus läggs på.
 • 13 Maj, Extra arbetsdag vid Nässelviken söndagen 21 Maj!
 • 4 Maj, Under fliken protokoll finns kallelser till Årsmötena, 20 Maj!
 • 25 April, Ny information om den pågående parkavverkningen finns under Parkavverkning/Trädfällning.
 • 3 Mars. Telia erbjuder Fiber-anslutning till fastigheterna i Torpa Skog.Det är ett personligt erbjudande från Telia till fastighetsägaren och inget som styrelsen eller föreningen har del i. Ett reklambrev skall ha skickats till registrerad fastighetsägare. Mer info på  oppenfiber.se/fiberkampanj  alternativt telefon 020 40 24 00.Sista beställningsdag 11 April!
 • 28 Feb. Parkavverkningen löper på, en viss försening pga. väder och maskinproblem.
 • 21 Nov. Nytt info-dokument från Trädgruppen om den nu startade Parkavverkningen på föreningens anslagstavlor samt här på hemsidan 20 nov Trädgruppens medlemsinfo samt under den egna fliken Parkavverkning/Trädfällning.
 • 18 Nov. Ett nytt och för föreningen bättre avtal är skrivet angående plogning!
 • 18 Nov. Parkavverkningen påbörjades nu i veckan, Alkällsvägen är först ut!
 • 3 November, nytt Informationsblad om det senaste.. Publiceras här samt på anslagstavlor
 • Info_Torpa_okt 2016
 • 25 okt. lagt upp Kopia Mälarö Skogs personliga brev under Parkavverkning/Trädfällning
 • 11 okt. hemsidan uppdaterad med länkar till Muskö grannar mm, under Kartor/Grannar
 • 1 nov. Kommer vi att få fiber till Torpa Skog, nej inte i närtid, se brev från grannförening här, Fiber på Muskö, inte hos oss just nu,,