Extra Årsmöte Torpa Skogs Vägsamfällighet

lör 12feb
lör 12feb
Muskö Hembygdsgård

Extra Årsmöte Torpa Skogs Vägsamfällighet

Börjar kl: 1000

Muskö Hembygdsgård

Kallelse till extra årsmöte 2022 för Torpa Skogs Vägsamfällighet

Torpa Skogs Vägsamfällighet kallar sina medlemmar till extra årsmöte lördagen den 12

februari 2022 kl.10.

Plats: Muskö Hembygdsgård

Föranmälan krävs om närvaro och görs till: styrelsen@torpaskog.com

Eventuellt ombud för lagfaren fastighetsägare skall kunna uppvisa skriftlig, bevittnad

fullmakt för att kunna utöva sin formella rösträtt vid mötet.

Handlingar och underlag som berör frågor som ska behandlas på stämman finns tillgängliga

på hemsidan www.torpaskog.com.

Med anledning av covid-19 får varje fastighet endast representeras av en person på mötet.

Detta för att möjliggöra att så många fastighetsägare som möjligt ska kunna deltaga samt att

mötet ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.

Inget kaffe kommer att serveras under mötet.

Styrelsens ordförande hälsar er välkomna!

Kostnader 4-årsplan vägar
Kommentare Resultat_Balansräkning Våg 2021
Kallelse extra årsmöte 2022 väg
Vägunderhåll 2022
Vägkarta etapp 1_2022-01-04
Resultat o balansräkning 2021_prel

Lämna ett svar