Städdagar/arbetsdagar

* Städdagar/arbetsdagar tomt – väg – brygga

* Spel och lek på onsdagar

* Årsmöten

* Försommaraktivitet

* Eldningsveckor