Städdag

lör 05sep

Samling på Torpaängen. Tider kommer senare

STÄDDAGEN DEN 25 april 2020 (separat kallelse kommer)

Reservera redan nu denna dag så att du kan delta i vår årliga städning av föreningens gemensamma ytor. I år samlar vi alla på Torpaängen för att med gemensamt göra en insats med att plocka och snygga till på de ytor där gallringen av träd färdigställts. För de av er som av någon anledning inte har möjlighet att avsätta tid på städdagen så har vi arbetsinsatser som vi kan komma överens om att de görs vid andra tidpunkter. Hör av dig till styrelsen.

Lämna ett svar