Städdag Vägsamfälligheten

lör 04sep

Samling 10:00 vid infarten till Notvarpsvägen eller vid Torpaängen

 LÖRDAGEN 4 SEPTEMBER KL 10.00 

ÄR DET DAGS FÖR STÄDDAG I VÄGSAMFÄLLIGHETEN 

Torpa Skogs Vägsamfällighet välkomnar medlemmarna till den årliga städdagen kring våra vägar. Samling antingen vid Torpaängen eller Notvarpsvägen kl 10.00. Arbetsuppgifter kommer att finnas uppskrivna på plats så att alla vet vad som behöver utföras. Tag gärna med egna verktyg lämpliga till att röja sly och rensa diken. 

Vi avslutar kl 13.00. Med tanke på restriktioner kring Coronaviruset så bjuds det tyvärr inte på något ätbart efteråt. 

Vi är mycket tacksamma om ni som har möjlighet att köra eldningsbart på släpkärra meddelar det innan städdagen, så kan vi organisera upp det på smidigt sätt så att inga högar lämnas kvar. 

Maila till info.torpaskog@hotmail.com eller ring till föreningens ordförande Christin, 070-252 13 26. 

Mycket välkomna önskar styrelsen! 

Lämna ett svar