Vägsamfällighet

Vägsamfälligheten bildades 1971 och omfattar 163 fastigheter i samfälligheten ingår även de delar av Notvarpsvägen som tillhör Herrstugan och Rummet.

Vägsamfälligheten handhar väghållning och underhåll av våra gemensamma vägar. Vägarna omfattar cirka 6 km inom området.

Förvaltningen av vägarna sköts av den vid årsmötet valda styrelsen. Inom styrelsen utses en särskild vägansvarig

Kontaktpersoner för respektive vägar är enligt bifogat dokument.

De skall inte göra något jobb själva (alla har ett ansvar att fylla igen hål etc. mha. av grus från depåerna)

Men kontakta dem för ev. större problem, eskalering etc.

Väg kontakt hen 2017