Bryggor

Vid Nässelvikens brygga med angränsande område ansvarar en brygg kommité för verksamheten.

Notvarpets har också egen kommité.