Gemensamma postlådor

Föreningen disponerar tre postlådor märkta Torpa Skog. Dit kan privat post adresseras om man saknar brevlåda. Kassören tillhandahåller nyckel mot deposition. Föreningen tar inget ansvar för eventuell post som inte avhämtas.