Bryggor

Föreningen har i området 2 st. platser för båtar, Nässelviken med bryggor och

Notvarpet med uppläggningsplatser.,

se vidare under respektive flik.